AIKIDO DOGAĐANJA

2021.

Vrijeme: 26. 06. do 30. 06. 2021. – 11. Aikido ljetni kamp za djecu Plitvice 2021 – više info na https://www.facebook.com/aikidozadjecuhrvatske

Vrijeme: 16. 10. 2021 – 7. događaj Aikido za djecu Hrvatske 2021 – više info na https://www.facebook.com/events/1679086195622186?ref=newsfeed

Vrijeme: 26. 12. do 31. 12. 2021. –  6. Aikido zimski kamp za djecu Sljeme 2021 – više info na https://www.facebook.com/aikidozadjecuhrvatske

2022.

Vrijeme: 05. 02. 2022. – Kihon u aikidou i nanbudou – više info na https://www.facebook.com/events/199296518924145/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D

Vrijeme: 24. 06. do 30. 06. 2022. – 12. Aikido ljetni kamp za djecu Plitvice 2022 – više info na https://www.facebook.com/aikidozadjecuhrvatske

Vrijeme: 15. 10. 2022 – 7. događaj Aikido za djecu Hrvatske 2022 – više info na https://www.facebook.com/events/1679086195622186?ref=newsfeed

Vrijeme: 26. 12. do 31. 12. 2022. –  7. Aikido zimski kamp za djecu Sljeme 2022 – više info na https://www.facebook.com/aikidozadjecuhrvatske