ISPITNI PROGRAM

Yoshinkan dojo član je svjetske aikikai organizacije Hombu Dojo u Tokyo-u Aikido WorldHeadquarters Tokyo, Japan.

Prati program polaganja ispita na kojeg možete kliknuti http://www.aikikai.or.jp/eng/information/review.html

Više informacija na treninzima.