Kumiwaza – Hitoriwaza – Tsuzukiwaza

Od samog se početka aikido tehnike uče kroz rad sa partnerom. I to je odličan način na koji se počinje sa učenjem, jer tada međuljudski odnos postaje bitan koliko i sama tehnika. Druge borilačke vještine započinju sa učenjem tehnika ne uzimajući u obzir međuljudske odnose.

Kad se želi istrenirati tehnika, trenira je borac sam za sebe ili sa materijalnim. Prije 2. svjetskog rata u Japanu je živio veliki šampion juda koji je za treninge svojih judo tehnika koristi pravo drvo. Mnogi veliki kineski kung-fu znalci koristili su drvene lutke ili drvene plohe i na njima vježbali svoje tehnike. Još jedan način vježbanja postoji bez ikakvih međuljudskih odnosa, a to je rad s partnerom koji uopće ne reagira i na taj način se partner ponaša kao materijalan. Često se u raznim sportovima trenira s partnerom koji se opire. No kad se netko opire cijelo vrijeme, ni tu ne možemo govoriti o nekim međuljudskim odnosima.

Vježbanjem tehnika bez međuljudskih odnosa može neku osobu navesti da se ponaša poput oruđa ili robota. Netko bi nesvjesno mogao zaključiti da tehniku treba koristiti za borbu, na sličan način na koji čovjek za borbu koristi pušku ili vlada koja koristi vojsku ili tajnu službu da bi pobjedila u ratu koji vodi. Ako se materijalno oružje primjeni protiv ljudskih života, to materijalno oružje određuje sudbinu ljudskih bića. To će dovesti do uništenja čovječanstva i ljudskih života. Način na koji se vježbaju aikido tehnike održava opstanak čovječanstva kao osnove opstanka svijeta.

Kumiwaza

Većina borilačkih vještina i sportova započinje s podučavanjem na način da početnik/ca uči tehnike sam za sebe. Kako je izuzetno teško vježbati sam, kao jedinka, partner se koristi kao lutka. Poneki put koriste materijal, umjetnu tvar poput lopte za probadanje ili slamnate lutke umjesto partnera i na taj način često tretiraju partnera kao materijalno i tad ne postoji nikakav međuljudski odnos među njima. Međutim, aikido tehnike je nemoguće uvježbavati koristeći partnera poput ičeg materijalnog. Aikido od početka kreće sa vježbama u dvoje, tako da se odmah suočava sa poteškoćom međuljudskih odnosa i uči se kako ih treba razriješiti. Tehnike aikida nisu zamišljene kao nešto što treba primijeniti protiv materijalnog već su dio međuljudskih odnosa stvarnoga života. To se naziva kumiwaza. Kumi na japanskom znači par, dvoje, a waza znači tehnika. Tako aikido trening počinje sa kumiwazom. Znači vježba dva ljudska bića među kojima postoje ljudski odnosi.

Hitoriwaza

Da bi se naučila i postigla preciznost u pokretima zgodno je vježbati pokrete sam/a za sebe i to se naziva hitoriwaza. Hitori znači sam. Hitoriwaza se može koristiti kao pomoć za kumiwazu. Hitoriwaza se može vježbati s partnerom ako partner hoće pomoći, tj. pomaže. Vježbanje hitoriwaze s partnerom, a bez međuljudskih odnosa nije kumiwaza. Slično obiteljskom životu, postoji veliki broj promjena u ljudskom životu i treba nastojati živjeti svaku situaciju. Kumiwaza je vježbanje različitih tehnika u raznim situacijama međuljudskih odnosa u paru. Dok nema pravog odnosa, tehnika postaje hitoriwaza. To je poput vremena kad se sjedi sam/a, a to vrijeme pomaže vašem obiteljskom životu. Postoje aikido vježbe i vježbe zdravlja kao uvodne vježbe samih hitoriwaza.

Tsuzukiwaza

Nakon naučenih mnogih kumiwaza, treba naučiti kako izvoditi različite tehnike jednu za drugom. Ovakav način vježbanja uči razumijevanju međuljudskih odnosa i značenja tehnika. Moguće je kreirati grupe tehnika u slijedu da bi se moglo vježbati na taj način. To se naziva tsuzukiwaza. Tsuzuki znači kontinuitet, slijed, a waza znači tehnika. Tehnike bi u jednoj grupi trebale stvoriti harmonijski slijed. Neke od njih su postale dio aikido vježbi od 1975, a sad je vrijeme da ih se obnovi. Prvo su bile imenovane tsuzukiwaze, a trebale su biti harmonične i lagane za upamtiti. Do sada sam složio 33 harmonične tsuzukiwaze, ali je uvijek moguće stvoriti još. Također je moguće modificirati svaku tsuzukiwazu da bi se učinile više harmoničnim ili jednostavnijim za izvođenje.