Razgovor između Sensei Yoshigasakija i jednog učenika

U: Kada ste počeli vježbati Aikido i što Vas je navelo na tu odluku? Jeste li prije Aikida vježbali i nekek druge borilačke vještine?

S: Imao sam 17 godina i bilo je to slučajno jer se Aikido dojo nalazio u blizini moje kuće. Da, vježbao sam i mnoge druge stilove borilačkih vještina.

U: Većina ljudi ne zna što je Aikido. Možete li, molim Vas, objasniti razliku između Aikida koji Vi poučavate i drugih Aikida?

S: Aikido je stvaranje situacije u kojoj ne dolazi do borbe. To nije samoobrana. Mnogi učitelji kažu da je to samoobrana, ali nije. To je pitanje filozofije poučavanja. Budući da nema natjecanja, Aikido je ljudima nepoznat. Budući da nema natjecanja, vlade ne podupiru ovaj tip aktivnosti. Nekoliko je klubova imalo Aikido natjecanja ne bi li dobili vladinu potporu, ali to nije potrajalo.

U: Zašto bi se netko bavio Aikidom? Kako uvjeriti ljude da je dobro vježbati Aikido?

S: Nikoga ne treba uvjeravati da se vježba Aikido, to je osobna odluka. Ono što se može učiniti je dati ljudima priliku da se susretnu s Aikidom. Tada oni mogu sami odlučiti žele li vježbati ili ne.

U: U svom pristupu razvijate i način poučavanja?

S: Da. Nastojim koristiti meditaciju kao pravi način življenja. Život je kreacija, a kreacija potiče život.

U: U svojoj knjizi “Unutarnje putovanje Stranca” kazali ste da je vaše učenje utemeljeno na meditaciji. Preporučujete li meditaciju svakome? Koji je, prema vašem mišljenju, njbolji način meditacije?

S: Teško je meditirati na ispravan način. Postoje mnoge škole meditacije i to može biti zbunjujuće. Zbog toga sam razvio fizički način meditacije koje pogodan za sve. Ali, to je opet pitanje osobnog izbora: “Kako trebamo živjeti”.

U: Što mislite o današnjoj kvaliteti života? Poboljšavaju li moderna znanost i tehnologija kvalitetu našeg života?

S: Moderna znanost nije uspjela poboljšati kvalitetu života. Glavni je zadatak moderne znanosti izrada oružja. Benzin može poboljšati kvalitetu života, ne znanost i tehnologija. Kada ne bi bilo benzina, pala bi kvaliteta života. Pije stotinu godina kvaliteta života bila je bolja. Ljudi su bili sretniji nego danas. danas su ljudi lijeni i pohlepni i to je glavni problem. Ljudi zaboravljaju biti sretni i zahvalni već i zbog toga što su živi.

U: Što mislite o današnjem obrazovanju?

S: Obrazovanje je povezano sa filozofijom. Ranije, filozofija je bila povezana sa religijom. Budući da je znanost potisnula religiju, filozofija također propada, što izaziva i propadanje obrazovanja. Ne bi li poboljšali obrazovanje moramo poboljšati filozofiju, ali vlada nije zainteresirana za filozofiju.

U: Postoji li rješenje?

S: Obrazovanje valja razvijati izvan vladinih standarda, otvarati privatne škole. Aikido može biti jedan od načina poboljšavanja obrazovanja i filozofije.

U: Što mislite o korištenju principa Aikida u sportu na najvišoj razini?

S: Bolje je ne primjenjivati Aikido principe u sportu. U sportu netko pobjeđuje, a netko gubi, a u Aikidu to nije tako. Sport na najvišoj razini nje dobar za zdravlje ljudi. Bilo bi bolje da se sport vrati na nešto niže razine, to će biti puno zdravije za ljude.

Razgovor sa Doshuom vodio Igor Šarić.