Aikido za djecu Hrvatske_vježbanje sa štapom u Aikido Yoshinkan Dojo-u djeca od 7-10 godina_2021