Kako biti dobar uke/mi?

Imate problema sa kolutovima i padovima? Strah je glavni razlog?

Vedran Rakinić KotegaeshiVježbanje Aikida zahtijeva nazočnost partnera. Nekoliko vježbi se mogu raditi u izolaciji da bi se usavršila snaga ili tehničke vještine, ali ključ dobrog treniranja leži u međusobnom djelovanju između ukea-a i nagea. Neki ljudipogrešno pojednostavljuju definiciju ukea i nagea na “napadača” i “branitelja”. Takvo pojednostavljenje iskrivljuje pravu prirodu i važnost uloga nagea i ukea. Točnije rečeno, nage znači “onaj koji baca” i uke znači “onaj koji prima silu”. Ako zamišljate da su oni napdač i branitelj, moguće je da ćete smatrati ulogu nagea, tj. onoga koji je napadnut i koji izvodi tehniku, kao važnu ulogu, a ulogu ukea kao puko tijelo za nagea na kojem on može vježbati svoju tehniku. Ništa ne može biti dalje od istine.

Ukemi je umjetnost bivanja u ulozi ukea, i kvaliteta nageove vježbe ovisi o tome kako je dobro uke naučio ovu umjetnost. Ukemi znači i stvaranje uvjeta koji čine određenu tehniku primjerenom, odgovarajući pravilno na nageove pokrete, i izvodeći padove kojima završava tehnika. Kratko rečeno, uke je odgovoran za stvaranje uvjeta koji dopuštaju nageu da nauči. Ukoliko uke nema osjećaj o učincima tehnike, ako nema elastičnost, ili nema prijemljivost prema nageovima pokretima ili je prestrašen ili nespretan u padovima, nage neće biti u stanju naučiti tehniku djelotvorno. U vježbanju bilo koje tehnike , partneri će naizmjence uzimati uloge nagea i ukea. Nesmijete smatrati vrijeme koje ste proveli u ulozi ukea kao samo ispunjavanje vremena između obaveze da budete nage, već kao poučnu priliku ulozi nagea. Ustvari, oni koji su izvrsni u uzimanju ukemia će najvjerovatnije biti izvrsni u izvođenju tehnike, oni će moći apsorbirati znanje kroz svoja tijela o tome kako se treba osjećati kada je pravilno izvedena tehnika, a tako će i apsorbirati znanje kroz svoje umove.

Razvijanje dobrog ukemia je najkraća staza do postizanja vještine u Aikidu.

Mnogi elementi čine dobar ukemi. Prvi je musubi. Morate imati dobru  komunikaciju s nageom , i fizičku i intuicijsku. Ako nemate pravi osjet pokreta i namjere partnera,vi ćete zakočiti vježbu partnera i riskirati ozljedu samoga sebe. Dobar uke ne predviđa partnerove pokrete već usavršava svoju percepciju do one točke gdje reakcije postaju instiktivne i intuicijske, a ne samo ovisne o fizičkoj manipulaciji. Učenje ukemia znači učiti kako zaštiti tijelo od ozljede. Morate biti neprestano fleksibilni i budni. Morate biti sposobni pasti iz bilo kojega kuta u bilo kojem neočekivanom trenutku. Ovakva vještina vodi do majstorstva naprednih tehnika. Trebate naučiti “biti” ukemi dok držite  bokken i jo. Vježbanje s oružjem u Aikidu uključuje i neke tehnike u kojima partner razoružava drugoga. Mnoge od ovih uključuju bacanja i uke bi trebao biti spreman za to. Naučiti kako se zaštiti kroz ukemi je također vaša odgovornost prema kolegama učenicima. Dok nage mora biti svjestan uke-ovih ograničenja i suzdržavati se od nepotrebnih grubsoti, partneri imaju pravo očekivati određeni stupanj vještine ukemija primjerenu razini napretka.

Ukoliko sposobnost za ukemija zaostane iza vještine u tehnikama dok napredujete, to se odražava i na vježbu partnera. Na taj način previše opterećujete partnere, naročito kada počnete vježbati sve zahtijevnije  i teže tehnike. I vaš će trening,također slabiti, jer nikada nećete biti u stanju vježbati teže tehnike punim intezitetom. “Prihvatiti” ukemi ne znači da glumite ulogu gubitnika.

To je naime učenje komunikacije i percepcije i samozaštite. Nadalje, to je način na koji zadržavate kontrolu nad sobom i okolnostima.

Ovaj aspekt ukemia postaje očit u naprednom treniranju, kada vježbanje prelazi iz tehnike koje uključuju jedan napad popraćen bacanjem , na vježbanje gdje su uključeni mnogostruki napadi i obrati. Osjetljivost i svijest prema nageu koja omogućava da ste dobar uke također daje sposobnost da vidite slabu točku u nageovoj tehnici i prepoznate mjesta gdje je nage otvoren. Ako ste dobar uke, tada možete iskoristiti to znanje i napraviti dobar obrat u situaciji. Ako niste naučili biti dobar ukemi,nećete zadržati dovoljno ravnoteže ili kontrole da bi izveli bili što od toga. Naučiti biti dobar ukemi , svakako zahtijeva vremena i puno vježbanja. Kao početnik, vi ćete se dosta sporo upoznavati s konceptima ukemija. Nakon učenja Irimi i Tenkan pokretima vježbati ćete kotrljanje i padanje. Ovo bi se trebalo dogoditi prije nego počnete vježbati određenu osnovnu tehniku. Kada počnete vježbati osnovnu tehniku, učenje će se osnivati na Hitoriwazama (aikido vježbe).

Hitoriwaza daje učenicima okvir unutar koga mogu učiti i istraživati djelovanje različitih pokreta i gdje mogu usavršavati njihovo izvođenje. Morate savladati prvo Hitoriwazu prije nego što možete kreativnije izvesti Aikido pokrete i postati elastičniji u ukemiju.

Jiuwaza, u kojoj se očekuje da ćete reagirati spontano na različite napade i bacanja, trebala bi biti rezervirana za naprednije učenike. Kako trening napreduje, uvijek se sjetite da je ključ do sticanja sposobnosti za spontanu i kreativnu tehniku u dobrom ukemiju!

O’Senseijevi komentari za dobrog ukemi – ja:

1.Nemojte iščekivati ono što dolazi. Um koji previše razmišlja zamračit će reakcije tijela i izazvati  njegovo zaostajanje. Zbog toga zauzimati neprirodan ukemi stav, koji će se zauzvrat odraziti u treniranju tehnika,pa stoga i spriječiti napredovanje.

2. Promatrajte pokret partnera i uhvatite njegovu namjeru.Ovo je bitan dio ukemi treninga.

3. Nemojte zaboraviti značajnost ukemi treninga u svakodnevnom životu. Svi istaknuti ljudi koji su nešto postigli u svojem svakodnevnom životu su apsorbirali i principe ukemia. Putovanje kroz život je zakrčeno s puno teškoća. Uspjeh dolazi onima koji rješavaju svoje poteškoće fleksibilno i otvorenog uma karakterističnog za ukemi. Oni koji na silu i neprirodno izvode svoj ukemi neće vidjeti pozitivne rezultate treniranja u svojim životima.

4. Jednostavna je mudrost izbjegavati ozljedu i težiti prema cilju po vašem izboru, bilo da je to u Dojou ili u svakodnevnom životu.

5. Otvoren i gibak um, fleksibilno tijelo,skromnost i iskrenost- to su potrebni elementi u umjetnosti ukemia. Bez njih, (trening tehnike) nikada neće biti uspješan.

Oni koji iščekuju previše u njihovom ukemiju u vježbanju često ne uspijevaju vidjeti smjer tehnike, tako i oni koji su previše proračunati u životu često ne uspijevaju jasno promatrati što se stvarno događa oko njih.Oni nemaju fleksibilnost u regiranju na poteškoće u životu jer ih ne mogu ni vidjeti dok nisu sasvim blizu. Dobro treniranje ukemi-ja  dozvoljava da vidite budućnost istinski, jer će vizija biti osonovna na promatranju i intuiciji, a ne samo na svojevoljnoj odluci za koju ste odlučili prije nego ste spoznali prave činjenice. Dobar ukemi predstavlja istu mudrost kao onu koju ima ribolovac koji kroz svoje dugo iskustvo može osjetiti kakvo će sutra biti vrijeme za ribolov. Ukemi treniranje ima veliku fizičku vrijednost; ono ojačava tijelo i povećava njegovu fleksibilnost. Također, čim se osjećate udobnije u ukemiju, tim će zabavnije postati i samo vježbanje. Da biste uživali u vježbanju ne treba koncetracija to pokvariti; možete se opustiti i opet biti ozbiljni. Ne možete pretjerati stalno govoreći o značenju ukemi treninga i njegovog doprinosa vježbanju i životu.