Kontakt

Za detaljne informacije oko upisa djece i odraslih kontaktirajte na:

mob: +385 91 880 66 22

mail: aikidojohr@gmail.com