Aikido rječnik

Ohayo gozaimasu: Dobro jutro

Kon’ nichi wa: Dobar dan

Konban wa: Dobra večer

Oyasumi nasai: Laku noć

Sayonara: Doviđenja

Arigato: Hvala (sadašnjost)

Arigato gozaimasu: Hvala Vam/ti (sadašnjost), formalno

Arigato gozaimashita: Hvala Vam/ti (prošlost), formalno

Domo: Hvala (sadašnjost), neformalno

Domo arigato gozaimasu: Puno hvala (sadašnjost), formalno

Domo arigato gozaimashita: Puno hvala (prošlost), formalno

Sumimasen: Oprostite/žao mi je (sadašnjost/budućnost)

Shitsurei shimasu: Oprostite (sadašnjost/budućnost)

Shitsurei shimashita: Žao mi je/oprostite (prošlost)

Gomen nasai: Oprostite

… kodasai: Molim

Dozo: Izvolite

Do itashimashite: Nema na čemu

Onegai shimasu: Molim

Yoroshiku onegai shimasu: Molim (formalno, pristojno)

Dozo yoroshiku onegai shimasu: Molim (vrlo pristojno/formalno)

Mae: Naprijed

Ushiro: Iza

Migi: Desno

Hidari: Lijevo

Yoko: Sa strane

Uchi: Unutra

Soto: Izvana

Ue: Iznad

Shita: Ispod

Omote: Naprijed, pozitivno

Ura: Kružno, izvana, obrnuto, negativno

Gyaku: S druge strane, obrnuto

Gaeshi: Obrnuti

Ryo: Oba, obje

Renzoku: Kombinacija/ kontiniurano

Nagare: Fluidan

Irmi: Ući, ulazak

Kaiten: Rotacija, okret

Musubi: Zajednički/povezan

-san: Gospodin/Gospođa

-sensei, Sensei: Učitelj

Shihan: Majstor učitelj

O´Sensei: Osnivač, Veliki učitelj – Morihei Ueshiba

Deshi: Učenik

Uchideshi: Učenik koji živi u dojo-u

Sotedeshi: Učenik koji živi izvan dojo-a

Shoshinsha: Početnik

Kohai: Mlađi učenik

-senpai, Senpai / -sempai, Sempai: Stariji učenik

Yudansha: Osoba sa crnim pojasom

Aite: Partner

Tori: Partner koji izvodi tehniku

Nage: Partner koji radi bacanje

Uke: Partner koji prima tehniku

Uchi-tachi: Partner koji napada sa mačem

Uke-tachi: Partner koji se brani sa mačem

Kyu: Kyu stupanj, učenički stupanj

Nan kyu?: Koji Kyu ?

Do: Put, način

Budo: Ratnički put, viteštvo

Bujin: Ratnik

Budo-ka: Budo Učenik

Ai: Harmonija, zajedništvo

Ki: Energija, sila, životna/kozmička energija, intuicija

Aikido: Put harmonije sa kozmičkom energijom

Aikido-ka: Aikido učenik

Dojo: ˝Mjesto puta˝, ˝Mjesto prosvjetljenja˝, prostor gdje se vježba

Shomen: Prednji dio dojo-a

Shinza / KamizaKamiza: Mjesto u dojo-u gdje se drže slike,natpisi (kaligrafija) i “oltar” s prinosima “dei-ma”

Rei: Naklon

Reigi: Etiketa, kodeks

Dogu: Oprema za trening

Dogi / gi: Kimono

Obi: Pojas

Hakkama: Tradicionalne hlače-suknja

Zori: Sandale/papuče

Keiko: Vježba/trening

Kakeri-geiko: Trening napadanja

Enbukai: Demonstracija

Gasshuku: Trening kamp

Kata: Forma

-jutsu, -waza: Tehnika

-dori, -tori: Tehnika

-nage: Tehnika bacanja

Taijutsu: Tehnike goloruke borbe/bez oružja

Suwariwaza: Tehnike u sjedećem položaju

Tachiwaza: Tehnike u stojećem položaju

Ukemiwaza: Padovi

Hamni handachi waza: Tehnike u kojima je tori u seizi, a uke stoji

Kaeshiwaza: Kontra tehnike, tehnike koje radi uke na torijevu pogrešku

Jiyu-waza: Slobodne tehnike

Randori: Slobodne tehnike protiv više napadača

Bukiwaza: Tehnike sa oružjem

Ken: Mač

Bokken: Drveni mač

Aiki-ken: Aikido mač/aikido škola mača

Jo: Štap

Aiki-jo: Aikido štap/aikido škola štapa

Shiho-giri: Rezati u 4 smjera

Happo-giri: rezati/udarati/raditi ubode u 8 smjerova

Suburi: Osnovne vježbe s oružjem

Jo-suburi: Osnovne vježbe sa jo-om, 20 vježbi/pokreta

Bokken-suburi: Osnovne vježbe sa drvenim mačem, 7 vježbi/pokreta

Kumi-tachi: Napredna vježba sa partnerom/borbene tehnike mačem

Kumi-jo: Napredna vježba sa partnerom/borbene tehnike štapovima

Ken-tai-jo: Borba jo-om protiv kena

Jo-dori: Oduzimanje jo-a (uke štapom napada golorukog tori-ja koji mu oduzima oružje)

Jo-nage: Tehnike bacanja uz pomoć jo-a (goloruk uke napada torija, koji se brani

Tachi-dori: Oduzimanje mača (uke mačem napada golorukog tori-ja koji mu oduzima oružje)

Tanto: Nož (drveni za trening)

Tanto-dori/Tanken-dori: Oduzimanje noža

Suwari: Sjedeći

Seiza: Sjedenje na koljenima (japanski)

Anza: Sjedenje sa prekriženim nogama (turski)

Hanza: Sjedenje na jednom koljenu

Tachi: Stojeći

Kamae: stav/pozicija

Ken-no-kamae: Stav/gard sa mačem

Tsuki-no-kamae: Stav/gard sa štapom za ubod

Hasso-no-kamae: ˝Stav znaka osam˝ sa štapom

Hanmi: Stojeća pozicija sa pola tijela izloženog prema partneru (doslovno: pola tijela)

Ma-ai: Distanca

Zenshin: Prije tehnike, pripremajući um

Tsushin: Za vrijeme tehnike, aktivni um

Zanshin: Nakon tehnike, poslije aktivni um,nesalomivi duh

Kokyu: Disanje

Kokyu-ryoku: Snaga koja dolazi iz pravilnog disanja

Ki-ai: Ispuštanje zraka tijekom tehnike s pridruženim glasom

Taisabaki: Kretanje tijela

Shikko: Hodanje na koljenima

Ukemi: Pad

Mae ukemi: Pad/kotrljanje prema naprijed

Ushiro ukemi: Pad/kotrljanje prema nazad

Suki: Otvor, mogućnost za napad/tehniku

Atemi: Napad/udarac u vitalne točke

Uchi: Rez

Tsuki: Ubod/udarac šakom

Keri: Šut/udarac nogom

Imena Aikkido tehnika podijeljene su u sljedeće dijelove: STAV-NAPAD-TEHNIKA (smjer) – VISINA – NAČIN – (varijacija)

Primjer:

  • Aihamni katadori ikkyo
  • Aihamni katatedori ikkyo omotewaza kihon
  • Gyakuhamni tskui sankyo urawaza ki-no-nagare

Suwariwaza: Tehnike iz sjedeće pozicije

Hamni-handachi-waza: Uke stoji, tori je u seizi

Ai-hanmi: Isti stav

Gyaku-hanmi: Obrnut stav

Kosadori, Katate-dori-hantai, Gyaku te-dori: Hvat istom rukom za ručni zglob (desna za desnu i obrnuto)

Katate-dori: Hvat za ručni zglob

Kata-dori: Hvat za rame

Morote-doriObje ruke hvataju podlakticu tj. ručni zglob

Ryo-kata-dori: Hvat za oba ramena

Ryote-dori: Hvat za oba ručna zgloba

Sode-dori: Hvat za rukav (visina lakta)

Sodeguchi-dori: grab za otvor, donji rub rukava

Muna-dori: Hvat za prsa

Ushiro dori: Hvat od iza preko prsa/s leđa

Ushiro ryote-dori: Hvat za obje ruke s leđa

Ushiro ryo-kata-dori: Hvat za oba ramena s leđa

Ushiro eri-dori: Hvat za ovratnik s leđa

Ushiro kubi-shime / Ushiro muna-dori: Gušenje sa jednom rukom s leđa

Men-uchi: Rez od vrha glave do brade, okomit u odnosu na tlo

Shomen-uchi: Rez od vrha glave do pojasa, okomit u odnosu na tlo

Yokomen-uchi: Rez od sljepoočnice jedne strane do brade druge strane (ili vrata), dijagonalan rez

Men-tsuki: Udarac/ Ubod u lice / glavu

Mune-tsuki: Udarac/ Ubod u prsa/ trbuh

Mae geri: Prednji udarac nogom

Mawashi geri: Kružni udarac nogom

Yoku geri: Postranični udarac nogom

Jodan: Gornji dio tijela/od vrata na gore

Chudan: Srednji dio tijela/od vrata do donjeg dijela trbuha

Gedan: Donji dio tijela/ispod donjeg dijela trbuha

Tai-no-henko: Osnovna vježba harmonizacije s partnerom,okret tijela

Kokyu-ho: Vježba «bacanja dahom», bazirana na pravilnom disanju i pravilnoj poziciji tijela, ne uključuje poluge

Ikkyo: Prva poluga/učenje/fiksacija

.. omote waza: Prednja/ispred/direktna tehnika

.. ura waza: Vanjska/kružna tehnika

Nikkyo: Druga poluga/učenje/fiksacija

Sankyo: Treća poluga/učenje/fiksacija

Yonkyo: Četvrta poluga/učenje/fiksacija

Gokkyo: Peta poluga/učenje/fiksacija

Rokkyo: Šesta poluga/fiksacija

Kotegaeshi: Poluga na zglobu

Shiho-nage: Bacanje u četiri smjera

Irmi-nage: Bacanje ulaskom

Tenchi-nage: Bacanje «nebo – zemlja»

Kaiten-nage: Kružno bacanje

… uchi maware: Unutarnji okret

… soto maware: Vanjski okret

Koshi-nage: Bacanje postavljanjem kukova u odnosu na partnerovo tijelo

Juji-garami, Juji-nage, Aya-dori: Bacanje križanjem ruku partnera, izbacujući ga iz ravnoteže

Kokyu-nage: Bacanje dahom

Suwari kokyo-ho / Kokyo-dosa: Vježbe «bacanja dahom» iz sjedeće pozicije

Kihon: Osnovna forma

Awase: Tajming/zajednički pokret/ harmonizacija

Ki-no-nagare: Fluidni pokret/ki koji teče

Ko-tai: Osnovna forma

Ju-tai: Mekana/nježna forma

Ryu-tai: Fluidna forma

Ki -tai: Najviši stupanj rada, «tehnika bez tehnike»

Henka, Henka-waza: Varijacija

Oyo-waza: Primjenjiva tehnika