YOGA, DUHOVNOST i SVJETSKI MIR

YOGA, DUHOVNOST i SVJETSKI MIR
by HH Mahamandaleshwar Paramhans Swami Maheshwarananda

Yoga predstavlja balans, harmoniju i zajedništvo. Univerzalan balans; harmoniju tijela, uma i duše te zajedništvo individualne s kozmičkom svijesti. Drevna znanost yoge spremno snabdijeva ljude da ponovno postave svjetski mir, održivost okoliša i harmoniju između pojedinaca, zajednica, religija i nacija. U modernijim vremenima, značenje yoge se nažalost svelo samo na fizičke vježbe i držanje, ali bilo kako bilo to je samo jedno od mnogih gledišta koje je kroz vrijeme ostalo zanemareno. Riječ yoga izvedena je iz sanskrtske riječi ‘Yog’ što znači zajedništvo to jest unija.
Yoga je jedinstveni univerzalni princip koji balansira cijeli svemir. Svi elementi, vidljivi ili ne, jednako kao i sve zvijezde, mjeseci i sunčevi sustavi su u cijelosti održani upravo tim principom balansa koji daje yoga. Koliko je dakle stara yoga?
Postoje mnogi dokazi koji svjedoče o starosti yoge. Prije više od deset tisuća godina u doba gospodara Rame, cijenjeni Sage Valmiki napisao je čuven ep ‘Ramayana’ u kojem je opisana sva slava yoge. U tom epu također je spomenuto mnogo povijesnih događaja, od kojih je i izgradnja mosta između Indije i Šri Lanke. Nedavne satelitske snimke NASA-e vidljivo iz svemira pokazuju ostatke mosta potopljene u moru točno između Indije i Šri Lanke koji su izgrađeni od čovjekove ruke, a znanstvenici su procijenili starost od 1,75 milijuna godina.
Podrijetlo yoge objašnjeno je u Vedama, najstarijim pismima znanim čovjeku. U pismima stoji „Ananta Brahmand Sahastra Suryas“, doslovno prevedeno kao „Svemir je beskonačan“, također  proglašuju da je unutar svemira još tisuće solarnih sustava. Mi ljudi smo dio samo jednog od tih. Riječ ‘ananta’ znači ‘beskonačno’ te pisma  beskonačan svemir nazivaju ‘Mahakasha’ – velikom prazninom ništavila. Unutar Mahakashe nalazi se svijest – ‘Chaitanya’ – kozmička svijest. Kozmička svijest ‘Hiranayagarbha’ može se vezati za pojam ‘zlatna utroba majke svijesti’ što znači upravo Yog ili Yoga (unija ili princip majke) koja daje, hrani i održava sav život.
U početku ništa nije bilo postojeće u Mahakashi, samo skriven potencijal za život – principi univerzalne svijesti i univerzalne energije. Ta dva principa su uvijek koegzistencijalni, zajednopostojeći, ne postoje jedno bez drugog, ali da bi se manifestirali ili stvarali potrebno je i treće, a to je snaga volje ili ‘Iccha Shakti’. Iccha Shakti jest božja volja i njoj se pripisuje sve što se događa u ovom svemiru. Kozmički Ja počeo je utjecati, djelovati i izražavati se – Svayambhu. Svayambhu je On koji stvara samoga sebe, „Ja sam jedan i sada ću se dijeliti“, u tom trenutku buđenja originalni zvuk svemira počeo je odjekivati, a to je ‘Om’. Vede proglašavaju, ‘Nada Rupa Parabrahma’ – ‘Oblik vrhovnog je zvuk’. Druge religije jednako tako prepoznaju isti taj zvuk, a u Bibliji je rečeno „U početku bijaše riječ i riječ bijaše u Boga i riječ bijaše Bog“.

Om Dip Jyoti Parabrahma
Dipam Sarve Mohanam
Dipam Na Sajate Sarvam Sandhya
Dipam Sarvasvatyam
Om Shanti Shanti Shanti

Sve se vjere slažu, bez sumnje, da Bog, svjesnost i kozmička moć žive u svakom živom biću. Svjesnost nikada nije inertna; postojeća je u svim stvarima u svako vrijeme –  u čovjeku, u životinji, u biljci, pa čak i u kamenu. Mi ljudi svjesnosti pridodajemo različita imena – Bog, Istina, Svjetlost ili Energija. Ali, kako se svjesnost manifestira?
U četvrtom poglavlju Bhagavad Gite, gospodar Krishna vodi dijalog sa svojim najvjernijim učenikom Arjunom: „S vremena na vrijeme manifestiram se kroz moć Yog-Maye“. Po takvom, ovime datira skroz do podrijetla svemira te je zabilježeno u Vedama da je sama yoga starija od cijelog svemira. S obzirom da je yoga toliko drevna, smatra se da ona nije grana religije, nego je izvor i temelj svih ostalih religija. Ona je ‘Sanatana Dharma’ – vječno univerzalno načelo – jedino vječno načelo koje nema ni početka ni kraja, uvijek je postojeća i uvijek će biti. Stoga, s obzirom da je yoga zajedničko nasljeđe svih religija svijeta, ne postoji uzrok ili opravdanje za sukob ili nesklad među različitim vjerama.
Načela yoge su univerzalna, plemenita i božanska, Hindu redovnici i tzv. Vidovnjaci su je prihvatili kao način života. Ne čini mudar čovjek (Sage) yogu, ona čini njega. Hindusi vjeruju u jednoga Boga, sveprisutnog i sveznajućeg, prepoznajući ga i cijeneći  u mnogim formama.
Svaka vjera ima svoje doktrine čvrsto utemeljene na načelima yoge – vjeruj u Boga, moli se Bogu, voli sve jednako, štiti život, živi u skladu s prirodom i teži realizaciji Boga ili jedinstva s njime. To je uočljivo kada se nakratko pogleda u učenje islama, judaizma, budizma, kršćanskih tradicija. Esencija svih religija je yoga, upravo svojim duhovnim razvojem i gledanjem realizacije Boga kao ultimativnim ciljem. Nažalost, religijske su dogme zasjenile te sličnosti i dovele do različitosti među religijama. Zbog toga je yoga potpuno otvorena i uči da svi trebaju postići i ostvariti realizaciju Boga. Dakako, ne postoji univerzalan recept kako to postići zbog toga što je svatko jedinstven i taj put pronalazi sam, yoga nas na tome pronalasku vodi i pruža tisuće godina iskustva i primjera svetih i mudrih ljudi koji su već postigli istu.

Veliki Sage Maharishi Patanjali  (800 g.pr.Kr.) podijelio je yogu u četiri glavne grane, prema rasponu kvaliteta koje postoje kod ljudi. To su: Bhakti yoga – put odanosti, Karma yoga – put radnje, Jnana yoga – put filozofije i razuma, Raja yoga – put samodiscipline.

Bhakti yoga jest put odanosti prema Višem. Postoje dva tipa odanosti – odanost personalnom Bogu, Bogu koji ima formu i naziva se ‘Saguna Bhakti’; odanost impersonalnom Bogu, Bogu bez forme koji se naziva ‘Nirguna Bhakti’. U svakom slučaju Bhakti yoga put je čiste nesebične ljubavi koja dolazi iz srca,a ujedno je i najsigurniji put. Ona nije jedna od onih koja ne pravi razliku i koja nastoji prigrliti svakoga, ona demonstrira  ljubav s pozitivnim osjećajima te želi dobro svakome. Voljeti svoje susjede i sva bića, jest voljeti Boga.
Kako je predočeno u dvanaestom poglavlju Bhagavad Gite, gospodar Krishna proglašava:
„Onaj koji nikoga ne mrzi, koji je prijateljski i samilosno nastrojen prema svima, koji je lišen „Moje“ i „Ja“ osjećaja, koji je jednak u boli i strasti, koji je suzdržan, postojan u meditaciji, u samokontroli i posjeduje čvrsto uvjerenje svoga uma i intelekta fiksiranog na Mene – taj ljubitelj Meni je jako drag.
Onaj koji je jednak prema prijatelju i neprijatelju, kojeg ne dira čast i nečast, koji je isti u dobru i u zlu, lišen privrženosti, postojan u svemu, pun odanosti – taj ljubitelj Meni je jako drag.“

                   Opisano od strane Sagea – Narade Rishija, postoji devet načela Bhakti yoge:

Ovih devet načela Bhakti yoge mogu se vidjeti u svim religijama svijeta. Ako vježbaš ova načela, vježbaš Bhakti yogu – put ljubavi.

Karma yoga put je radnje, postoje dva tipa – ‘Sakama Karma’ koja predstavlja sebičnost; ‘Nishkama Karma’ koja predstavlja nesebičnost. Namjera s kojom je neka radnja obavljena određuje svoj ishod, time Karma yogi smatra da su radnje ljudskog života prilika služenju Boga. „Ruke koje pomažu imaju više vrijednosti od onih koje su prekrižene.“ U tome smislu Karma yogi uvijek je pripravan u pogodnosti drugima, prije nego sam sebi. Karma yogi za svoje radnje ne traži nagradu.
U trećem poglavlju Bhagavad Gite, Arjuna pita gospodara Krishnu:
„Rekao si je da je znanje iznad radnje, zašto me onda tražiš da se borim? Tvore riječi čine me zbunjenim, s time te tražim da mi sa sigurnošću kažeš put kojime mogu dostići Vrhovnog.“ Krishna odgovara:
„Bezgrješni, na početku sam svijetu dao dvosjekli put, put znanja prema razumnom i put rada do akcije. Nitko nikada ne može ostati neaktivan, pa čak ni na tren, zbog toga što su svi vođeni radnjama Gunasa, rođenog od Prakritija. Taj obmanuti čovjek zvan hipokritom koji sjedi kontrolirajući ‘organe akcije’, ali se dvoumi na temelju svojih osjetila. Ali nadmašuje O’Arjuna koji suzdržava svoja osjetila i usmjerava svoje ‘organe djelovanja’ na put radnje. Bitno je obvezati se na rad jer aktivnost je iznad neaktivnosti i ako si neaktivan, čak ni održavanje vlastitog tijela nije moguće.
Prepusti sve svoje radnje Meni dok se tvoje misli usredotočene na Sebe, lišen nadanja i nesebičnosti, čistog uma sudjeluj u borbi.“

Raja yoga je osmerostruki put discipline i prakse. Samodisciplina je ključ uspjeha te kako bi vodili čovjeka koji duhovno traga za pitanjem kako živjeti život, postoje određena moralna i etička načela, ‘Yamas’ i ‘Niyamas’.
Yama – je samokontrola kroz sljedeće: 

Niyama – je disciplina kroz sljedeće:

Drugi dijelovi Raja yoge uključuju: 

Jnana yoga jest put znanja. Postoje dva tipa znanja, ‘Apara Vidya’ – svjetovno znanje i ‘Para Vidya’ – znanje Višeg. Ona traži razumijevanje transcedentalne istine, rješava pitanje života i smrti, služi traženju razlike između stalnog i nestalnog, a  duhovni tragač je učen da upotrijebi svoju Viveku (sposobnost razlikovanja) kako bi napredovao od Avidye (neznanja) do Vidye (znanja).
U Jnana yogi postoje četiri elementa:

4. Moksha – oslobođenje, oslobođenje od kruga života i smrti. Moksha nije samo cilj nego i posljednje odredište svakog bića. Može se postići jedino kada sve nečistoće i negativne kvalitete budu razriješene a za to su potrebne smjernice duhovnog učitelja.
Brahma Nishta Shrotriya Sataguru, učitelj je koji je u potpunosti postigao Mokshu, posljednji cilj ljudskog života i život u jedinstvu s Bogom. Samo je takav duhovni učitelj u mogućnosti odvojiti nas od mračnog neznanja do svjetla znanja. U svakom ljudskom biću postoji sposobnost da shvati da smo svi dio univerzalnog Boga. Naša fizička postojanost u svijetu je potpuno pripisana snazi yoge. U ljudskom tijelu postoji neizmjerna energija, ali nažalost u većini stoji skrivena. Ljudi imaju takvo neizmjerno bogatstvo da bi ih se moglo usporediti s vrećicom punom dijamanata.

Svaki osoba je na Ananta Yatri – beskonačnom putovanju. Od stvaranja ovog svemira duša svakog pojedinca putuje. Ali gdje? Svi su uvijek u žurbi trčeći simo tamo, ali gdje idu? Upitaj se sljedeća pitanja:
Tko sam ja? Odakle dolazim? Gdje idem? Zašto sam ovdje? Gdje ću ići?
Dok god u potpunosti ne shvatimo odgovore na ova pitanja iz dubine vlastitog iskustva meditacije, nastavit ćemo trčati. „Upoznajte sebe“ jest rješenje za sve probleme i odgovor na sva pitanja. Ljudska duša je iskusila mnogo dobrog i lošeg, ugodnih i neugodnih karmičkih reakcija, neispričanih patnji. Želja, ponos, ego i pohlepa konstantno odgađaju put prema posljednjem odredištu. Nastavljamo život u mraku neznanja, u ljutnji, mržnji i dvojbi što nas razdvaja jedne od drugih. Rezultat toga jest nemogućnost ljudi da žive složno i zajedno. Danas postoji premalo tolerancije među religijama, premalo poštovanja prema kulturama i prevelik nedostatak ljubavi među nacijama. 

Došlo je pravo vrijeme da počnemo pokazivati ljubav prema ljudima, našim ljudima, cijeloj ljudskoj vrsti, i da molimo za njih. Možda nemamo potrebu ili osjećaj da pokazujemo ljubav jer nismo osobno vezani jedni za druge. „Krv nije voda“ –  Kada to uzmemo u obzir, osjećamo veću bol ili tugu kada krvni rođak pati. Bez obzira na to trebali bi kazati ljubav i dobrotu iako nismo u krvnom srodstvu. Velik je onaj koji ima jednaku empatiju i suosjećanje prema svima. U današnjem svijetu trebali bi moliti za one koji su u ratu – za sve vojnike iz drugih zemalja. Nikoga se ne bi trebalo kriviti. Možemo jedino reći da je to sudbina, loša sudbina za nas ljude. Mahatma Gandhi rekao je: „Ne mrzimo osobu, mrzimo djelo“. Naše molitve trebale bi biti namijenjene za cijeli svijet i za sve one koji žive na njemu. Molimo Boga da čuje naše molitve. Ljudsko je stanje dovelo do kritičnih situacija u svijetu – što se tiče i rata i ekoloških katastrofa. Majka priroda ozbiljno pati zbog toga što je iz dana u dan mi ljudi uništavamo. Naše rijeke, jezera, oceani i mora su zagađeni. Naša polja, planine, nebo. Cijeli okoliš je otrovan zbog ljudske pohlepe. Uistinu, najopasnije onečišćenje je mentalno onečišćenje. Kako se možemo nadati da ćemo postići trajni svjetski mir i održivi razvoj bez da najprije popravimo stanje ljudskog uma?

„Voli sve i svako ljudsko biće barem onoliko koliko voliš sebe.“ 
 – Bhagwan Sri Deep Narayan Mahaprabhuji

Prvi korak jest da unesemo ljubav i poštovanje u našu svijest kako bi zacijelili rane koje su toliko dugo postajale. Mir i sreća ne mogu se kupiti u dućanu, mogu se razviti jedino unutar njega. Yogi bi rekao: „Odrekni se i ograniči svoja htjenja“. Odrekni se svega onoga što ti zadaje nevolje i otvori svoje ruke i srce u cilju davanja. Odrekni se pohlepe, ljutnje, razmišljanja samo unutar okvira. Otvori srce i  daj razumijevanje. Razumi tuđe osjećaje, tuđu životnu situaciju i osiguraj im njihova prava. Daj im sreću i oproštaj. Ne napadaj nikoga emocionalno, fizički ili mentalno. Nikada nemoj biti uzrok nečijih suza, s obzirom da smo svi utjelovljenja Boga i on je Otac svih nas. Sve dolazi od Njega. Bog je jedan i prebiva u svima. Dali smo mu drugačija imena i slike – zovemo ga Ocem, Allahom, Ishwarom, Božanskom voljom, Ljubavlju, Svevišnjim, Istinom itd. Slika Boga je toliko koliko je i ljudi na planeti.
Obzirom da je yoga balans koji održava cijeli život, ona će i ponovno donijeti harmoniju u naš svijet. Kao primjer – zid je napravljen od cigle, žbuke i vode. Ako je zidu rupa popravit ćemo je upravo tim istim materijalima – ciglom, žbukom i vodom.  Slično tome, život s yogom će maknuti dvojbe iz našeg uma i dati mu unutrašnji mir. Rezultat toga će se automatski prikazati i u vanjskom svijetu. Javit će se mir među ljudima i zajednicama, svi ćemo živjeti u harmoniji s prirodom. Ljudska obitelj mora biti duboko osnovana na bazi tolerancije, poštovanja i razumijevanja prema religijama, kulturama i nacijama. Kroz vježbu u „Yoga in Daily life“ učimo o ljudskoj odgovornosti prema svijetu i okolišu u kojem živimo. Njegujemo suosjećajnost prema živim bićima i razvijamo skrivene sile koje čuče u nama te kako ih upotrijebiti u korist svijeta.
Yoga in Daily Life je opsežni sistem yoge i načina življenja koji može i trebao bi biti vježban u svakodnevnom životu. Razvijen je prije 30 godina i trenutno se uči na svakom kontinentu svijeta. Postoji pet aspekta sistema yoge – fizičko zdravlje, mentalno zdravlje, socijalno zdravlje, duhovno zdravlje i realizacija Boga.

FIZIČKO ZDRAVLJE
Fizičko zdravlje je važna baza za život. „Zdravlje nije sve, ali sve je ništa bez zdravlja.“ Yoga nudi vježbe Asana (položaja tijela) i Pranayama (vježba disanja) kako bi se poboljšalo i održalo zdravo tijelo. Te vježbe ne samo da pružaju fleksibilnost i mobilnost mišića, kralježnice i zglobova nego i poboljšavaju funkciju svih tjelesnih sistema (bolje mentalno funkcioniranje i jasnoća uma). Yoga je ima psihosomatski učinak na vježbača – harmonizira i tijelo i um. Sistem Yoga in Daily Life podijeljen je u 8 koraka, prvo su Sarva Hitta Asane – položaji tijela koji su korisni za sve. Sarva Hitta Asane pružaju lak pristup yogi, bezobzira na dob ili stanje zdravlja. Razvijene su i dodatne vježbe za specifična stanja kao na primjer yoga za leđa, yoga za zglobove, yoga za djecu, yoga za starije…
Zdravlje može biti određeno i hranom koju jedemo. Ono što jedemo ima velik utjecaj na naše tijelo, kao i na naš um. Hrana je izvor energije i vitalnosti pa se treba hraniti čistom, zdravom, vegetarijanskom hranom. Svježe voće i povrće, orašasti plodovi, sjemenke, žitarice, mlijeko, med, začini i biljke tijelu daju potrebne vitamine i minerale. Pod svaku cijenu treba izbjegavati meso, ribu, jaja te alkohol i nikotin – te stvari ozbiljno štete stanju našeg zdravlja. Znanstveno je dokazano da je rizik raka povećan ako se konzumira meso, alkohol i nikotin dok  konzumacija svježeg voća i povrća smanjuje rizik i mnogih drugih bolesti.

MENTALNO ZDRAVLJE

Mentalno zdravlje predstavlja čistu svijest. Vježbe nose jasnoću uma i vježbaču pomažu da postane gospodar svojih misli. Negativne misli, emocije, nervoza, briga i stres teško remete balans živčanog sustava, dok pozitivne misli i unutarnje zadovoljstvo zadržavaju stalan miran i zdrav živčani sustav. Sljedeće tehnike pomažu u postizanju mentalne jasnoće: Mantra-Japa, molitva, Satsang i življenje života po etičkim i moralnim načelima kao u Raja yogi. Jedna od jedinstvenih značajki Yoga in Daily Life sistema jest meditacijska tehnika samostalnog ispitivanja. Ta tehnika korak po korak radi analizu nečijeg uma i misaonih procesa te pruža dubinsko razumijevanje vlastitih unutarnjih kvaliteta i kompleksa, također i uputstvo kako ih pročistiti i prijeći preko patnji. To je antistresna tehnika i razvija unutarnje samopouzdanje, daje čistu životnu viziju i njeguje sposobnost pojedinca da svlada teškoće u vlastitom životu.

SOCIJALNO ZDRAVLJE
Socijalno zdravlje je mogućnost pojedinca da komunicira bez konflikta – da živi u harmoniji s drugim ljudima i bićima te da zadrži duboko poštovanje prema prirodi i okolišu. Glavni cilj svake osobe trebao bi biti stvaranje odgovorne i brižne okoline kako bi ostvarili ljepotu života i realizirali Boga. Yoga Karma Sukhoshalam jest vodeće načelo za sve ljude. Radi u korist svih i samim time ćeš i ti sam imati koristi.
Konzumacija droge i alkohola je znak da je moderno društvo doživjelo neuspjeh u podupiranju svog socijalnog zdravlja. Pod svaku cijenu zadrži dobro društvo i izbjegavaj utjecaj lošeg. Satsang ima važan utjecaj na duhovni razvitak. „Uvijek se drži istine i sjeti se Boga“ – Bhagwan Sri Deep Narayan Mahaprabhuji

DUHOVNO ZDRAVLJE
Duhovno zdravlje pomaže u buđenju i shvaćanju istinske suštine ljudske prirode – samih Sebe. Realizacija Boga je najviši cilj života, jedinstvo Atme s Paramatmom. Yoga in Daily Life bazirana je na drevnim autentičnim literaturama yoga Vedanta filozofije – nedvojbenost. Vedanta smatra da je jedan Bog stvorio svijet. Sva bića su djeca jednog tvorca, a sva živa bića su dio jedne velike obitelji. Najviše pravilo yoge je zaštita svih živih bića u svim formama i manifestacijama postojanja. U svrhu razumijevanja ovog , potrebno je usvojiti holistički pristup razmišljanja i ponašanja u životu. Yoga je izvor duhovnosti i mudrosti, ali sama po sebi nije vjera – ona je podrijetlo svih vjera. Svaka vjera na ovom svijetu ima svoje korijene u yogi s obzirom da ona predstavlja cijelost kozmičkih načela. Yoga je zajedničko nasljedstvo svih ljudi. Sve religije bi se trebale iskreno ujediniti u svojim pokušajima za ostvarenje održivog svjetskog mira. Svjetski mir je moguć  jedino ako sve religije i politički vođe ovog svijeta počnu usavršavati vještinu tolerancije, priznanja i poštovanja prema svim drugim kulturama, tradicijama, jezicima, rasama, nacionalnostima i religijama. Njihova prvobitna dužnost jest voditi ljudstvo prema oproštenju i bratstvu, te cijeniti to da smo mi svi djeca jednog Boga. Samo je jedna religija kojoj svi na ovom svijetu pripadamo, a to je čovječanstvo. 

Izvor: http://yogaindailylife.org.au/blog/2013/06/20/yoga-spirituality-world-peace

Prevela: Lora Harasti