Zašto 108?

Značenje brojeva se može različito interpretirati ali broj 108 se oduvijek smatrao svetim brojem u hinduizmu i yogi. Tradicionalno, mala ili molitvena ogrlica se sastoji od 108 zrna (od toga je jedno “Guru zrno” koji je poput privjeska odvojen od ostatka zrna), tako da se mala sastoji od 108 zrna + 1 zrno. Ovakve male poznate kao đapa-male se tradicionalno koriste u svrhu meditacije, za brojanje tijekom ponavljanja mantre, slično katoličkoj krunici.

Pojedinačni brojevi 1, 0 i 8 predstavljaju ništa i sve (beskonačnost). 108 predstavlja konačnu stvarnost univerzuma što je istovremeno jedinstvo, praznina i beskraj. Afirmirani matematičari i vedska kultura promatrali su 108 kao broj cjelovitog postojanja. Ovaj broj povezuje Sunce, Mjesec i Zemlju. Udaljenost između Zemlje i Sunca je jednako promjeru Sunca 108 puta. Promjer Sunca je jednak promjeru Zemlje 108 puta. A udaljenost Zemlje i Mjeseca je jednak promjeru Mjeseca 108 puta.

Prema jogijskoj tradiciji, ima 108 svetih mjesta u cijeloj Indiji. Također ima 108 Upanišada ili hinduističkih spisa i 108 marma(energetskih) točki ili svetih točki ljudskog tijela. Zbroj pojedinačnih brojeva unutar 108 je devet (1+0+8=9), stoga je broj 9 također vrlo značajan. Kaže se da devet planeta kontroliraju cijeli naš sistem i prirodu. Stoga nošenje male štiti i balansira utjecaj planetarnih sila, koje nekad uzrokuju određeni disbalans unutar našeg tijela i duha. Devet planeta su: Sunce, Mjesec, Mars, Merkur, Venera, Jupiter, Saturn, Rahu i Ketu. Unutar ljudskog tijela je 108 nadija koji pritječu u srčani centar (anahata čakru). Nadiji su energetski kanali, ali se u modernoj znanosti zovu živci.

Jedno od objašnjenja zašto imati 108 zrna na mali je povezano sa čakrama (sedam energetskih točaka u našem tijelu). Rečeno je da je 108 energetskih linija povezano sa srcem, vjerujući da jedna od njih je put ka samospoznaji. Koristeći svoju malu u meditaciji i ponavljajući (pjevajući, izgovarajući) svoju mantru, kažu da si završio kad si došao do 100-tog zrna. Ostalih 8 ekstra zrna se računaju za pogreške ili još ljepše, namjenjena su kao dar tvom Guruu. Mnogi biraju izgovarati mantru na sanskritu, drevnom indijskom svetom pismu. Sanskritska abeceda sadrži 54 slova. Svako slovo ima mušku i žensku verziju – u totalu 108. U vedskoj astrologiji ima 12 kuća i 9 planeta, 12 x 9 = 108.

Dodatno tome, ima 27 nakšatras i svaka od nakšatri ima 4 padhas (vremena), 27 x 4 = 108 padhas. Na Sri Yantri imaju marme gdje se 3 linije križaju, te imaju 54 takva križišta. Svako od njih ima muške i ženske, shiva i shakti kvalitete. 54 x 2 = 108. Stoga ima 108 točki koje definiraju Sri Yantru a tako i ljudsko tijelo.

Prevela: Danijela Jelić

Izvor: http://www.omprakashandsons.com/Why-108