Životne lekcije Brusa Lija koje treba usvojiti

Iako je Brus Li poznat po svom maestralnom vladanju borilačkim veštinama i brojnim filmovima, on je možda takođe bio i jedan od najpotcenjenijih filozofa 20. veka. Upravo je on bio jedan od ključnih aktera u upoznavanju zapadne kulture sa istočnim tradicijama.

 Foto: Instagram

Malo ko zna da je Brus Li studirao filozofiju pre nego što se okrenuo glumi. Samim tim ne čudi to što je njegov filozofski rad bio spoj tradicionalnih ideja i njegovog sopstvenog jedinstvenog etosa u koji je Li takođe uključio i fizičke i psihološke discipline. Najpoznatiji produkt ovakve filozofije jeste njegova metafora vode koja označava istrajnost.

Za Lija je filozofija bila neodvojiva od svakodnevnog života, baš kao što je i um bio neodvojiv od tela, kako je smatrao, jer je svaki kraj baterije neprestano napajao onaj drugi. Brus Li je zabeležio i plan svog rigoroznog treninga pored filozofskih meditacija koje je isklesao tokom života.

Brus Li je uvek uz sebe imao džepni notes u koji je zapisivao sve od režima vežbanja, telefonskih brojeva svojih učenika (među kojima su bili i Čak Noris i Stiv Makvin), do pesama, afirmacionih mantri, te filozofskih razmišljanja. Čak i njegov rukopis, pedantno uredan i srazmeran veličini sićušne stranice, oslikava Lijevu neverovatnu disciplinu i smisao za red.

 Foto: Instagram

Uz dozvolu fondacije i naslednika pokojnog glumca, sajt Brain Pickings preneo je nekoliko stranica iz Lijevog notesa koji je pisan 1968. godine, a malo pre njegovog 28. rođendana. Zapisi počinju citatima iz dela Daily Success Creed Napoleona Hila, a koje je Brus Li prepisao u svoj notes.

O snazi volje

“Prepoznavši da je snaga volje vrhovni sud nad ostalim delovima mog uma, vežbaću je svaki dan kada mi bude bilo potrebno da delam iz bilo kog razloga; i stvoriću naviku koja je osmišljena kako bi učinila da upotrebim snagu volje barem jednom dnevno.”

O emocijama

“Shvatajući da moje emocije mogu biti i pozitivne i negativne, stvoriću dnevne navike koje će podstaći razvoj pozitivnih emocija i pomoći mi da pretvorim negativne emocije u neki vid korisnog delovanja.”

 Foto: Instagram

O razumu

“Uvidevši da i moje pozitivne i negativne emocije mogu biti opasne ako ih ne kontrolišem i ne navodim ka željenim ciljevima, potčiniću sve svoje želje, ciljeve i nastojanja moćima svog uma i vodiću se njime onda kada ove stvari želim da izrazim.”

O mašti

“Kako sam prepoznao potrebu za ispravnim planovima i idejama ne bih li ostvario svoje želje, razviću svoju maštu tako što ću je prizivati u pomoć svakodnevno kada pravim svoje planove.”

 Foto: Instagram

O pamćenju

“Pošto prepoznajem značaj spremnog pamćenja, podsticaću svoje pamćenje da uvek bude na oprezu tako što ću voditi računa da ostavim na njega jasan utisak svojim mislima u vezi sa stvarima o kojima bih mogao razmišljati često.”

O podsvesti

“Prepoznavši uticaj svoje podsvesti na sopstvenu snagu volje, vodiću računa da je podredim jasnim i određenim ciljevima u životu i kao i svim manjim ciljevima koji vode onim glavnim, i ovu ću sliku uvek imati pred svojim podsvesnim delom uma tako što ću je ponavljati svakodnevno.”

 Foto: Instagram

O savesti

“Kako uviđam da moje emocije često greše u svom preteranom entuzijazmu, a da moći mog razuma često fali toplina osećanja koja je neophodna kako bih mogao da uparim pravdu sa milošću u svom prosuđivanju, podsticaću svoju savest da me vodi prema onome što je ispravno i onome što je pogrešno, i nikada neću zanemariti sudove koje mi ona pruža, bez obzira na to kakvu bih cenu mogao platiti što prema tim sudovima delam.”

Brus Li je zapisao i najbitnije navike koje je praktikovao svakodnevno kako bi ojačao svoj um i snagu volje, koji su, kako je verovao, bili put ka uspehu.

 Foto: Instagram

– Znam da imam sposobnost da postignem cilj svoje određene svrhe u životu; stoga zahtevam od sebe istrajno, neprestano delanje ka takvom postignuću, i ovde i sada obećavam da ću tome težiti.

– Shvatam da će se dominantne misli mog uma u nekom trenutku ostvariti u spoljašnjim, fizičkim delima, i da će se postepeno razviti u fizičku stvarnost; stoga ću se koncentrisati 30 minuta dnevno na to da mislim o tome kakva osoba nameravam da postanem, čime ću u svom umu stvoriti jasnu mentalnu sliku.

– Znam da će principom autosugestije bilo koja želja koje se istrajno držim na kraju pronaći izražaj na neki praktični način i tako dostići cilj kome je težila; stoga ću posvetiti 10 minuta dnevno da od sebe zahtevam razvoj samopouzdanja.

– Jasno sam zapisao opis mog određenog glavnog cilja u životu i nikada neću prestati da se trudim dok ne budem razvio dovoljno samopouzdanja da taj cilj i ostvarim.

Izvor: https://ddl.rs/zivot/zivotne-lekcije-brusa-lija-koje-treba-usvojiti/?utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=FBDDL