Aikido dojo klub

za djecu, mlade i odrasle

Aikido rječnik

Ohayo gozaimasu: Dobro jutro

Kon' nichi wa: Dobar dan

Konban wa: Dobra večer

Oyasumi nasai: Laku noć

Sayonara: Doviđenja

Arigato: Hvala (sadašnjost)

Arigato gozaimasu: Hvala Vam/ti (sadašnjost), formalno

Arigato gozaimashita: Hvala Vam/ti (prošlost), formalno

Domo: Hvala (sadašnjost), neformalno

Domo arigato gozaimasu: Puno hvala (sadašnjost), formalno

Domo arigato gozaimashita: Puno hvala (prošlost), formalno

Sumimasen: Oprostite/žao mi je (sadašnjost/budućnost)

Shitsurei shimasu: Oprostite (sadašnjost/budućnost)

Shitsurei shimashita: Žao mi je/oprostite (prošlost)

Gomen nasai: Oprostite

... kodasai: Molim

Dozo: Izvolite

Do itashimashite: Nema na čemu

Onegai shimasu: Molim

Yoroshiku onegai shimasu: Molim (formalno, pristojno)

Dozo yoroshiku onegai shimasu: Molim (vrlo pristojno/formalno)

Mae: Naprijed

Ushiro: Iza

Migi: Desno

Hidari: Lijevo

Yoko: Sa strane

Uchi: Unutra

Soto: Izvana

Ue: Iznad

Shita: Ispod

Omote: Naprijed, pozitivno

Ura: Kružno, izvana, obrnuto, negativno

Gyaku: S druge strane, obrnuto

Gaeshi: Obrnuti

Ryo: Oba, obje

Renzoku: Kombinacija/ kontiniurano

Nagare: Fluidan

Irmi: Ući, ulazak

Kaiten: Rotacija, okret

Musubi: Zajednički/povezan

-san: Gospodin/Gospođa

-sensei, Sensei: Učitelj

Shihan: Majstor učitelj

O´Sensei: Osnivač, Veliki učitelj - Morihei Ueshiba

Deshi: Učenik

Uchideshi: Učenik koji živi u dojo-u

Sotedeshi: Učenik koji živi izvan dojo-a

Shoshinsha: Početnik

Kohai: Mlađi učenik

-senpai, Senpai / -sempai, Sempai: Stariji učenik

Yudansha: Osoba sa crnim pojasom

Aite: Partner

Tori: Partner koji izvodi tehniku

Nage: Partner koji radi bacanje

Uke: Partner koji prima tehniku

Uchi-tachi: Partner koji napada sa mačem

Uke-tachi: Partner koji se brani sa mačem

Kyu: Kyu stupanj, učenički stupanj

Nan kyu?: Koji Kyu ?

Do: Put, način

Budo: Ratnički put, viteštvo

Bujin: Ratnik

Budo-ka: Budo Učenik

Ai: Harmonija, zajedništvo

Ki: Energija, sila, životna/kozmička energija, intuicija

Aikido: Put harmonije sa kozmičkom energijom

Aikido-ka: Aikido učenik

Dojo: ˝Mjesto puta˝, ˝Mjesto prosvjetljenja˝, prostor gdje se vježba

Shomen: Prednji dio dojo-a

Shinza / KamizaKamiza: Mjesto u dojo-u gdje se drže slike,natpisi (kaligrafija) i “oltar” s prinosima “dei-ma”

Rei: Naklon

Reigi: Etiketa, kodeks

Dogu: Oprema za trening

Dogi / gi: Kimono

Obi: Pojas

Hakkama: Tradicionalne hlače-suknja

Zori: Sandale/papuče

Keiko: Vježba/trening

Kakeri-geiko: Trening napadanja

Enbukai: Demonstracija

Gasshuku: Trening kamp

Kata: Forma

-jutsu, -waza: Tehnika

-dori, -tori: Tehnika

-nage: Tehnika bacanja

Taijutsu: Tehnike goloruke borbe/bez oružja

Suwariwaza: Tehnike u sjedećem položaju

Tachiwaza: Tehnike u stojećem položaju

Ukemiwaza: Padovi

Hamni handachi waza: Tehnike u kojima je tori u seizi, a uke stoji

Kaeshiwaza: Kontra tehnike, tehnike koje radi uke na torijevu pogrešku

Jiyu-waza: Slobodne tehnike

Randori: Slobodne tehnike protiv više napadača

Bukiwaza: Tehnike sa oružjem

Ken: Mač

Bokken: Drveni mač

Aiki-ken: Aikido mač/aikido škola mača

Jo: Štap

Aiki-jo: Aikido štap/aikido škola štapa

Shiho-giri: Rezati u 4 smjera

Happo-giri: rezati/udarati/raditi ubode u 8 smjerova

Suburi: Osnovne vježbe s oružjem

Jo-suburi: Osnovne vježbe sa jo-om, 20 vježbi/pokreta

Bokken-suburi: Osnovne vježbe sa drvenim mačem, 7 vježbi/pokreta

Kumi-tachi: Napredna vježba sa partnerom/borbene tehnike mačem

Kumi-jo: Napredna vježba sa partnerom/borbene tehnike štapovima

Ken-tai-jo: Borba jo-om protiv kena

Jo-dori: Oduzimanje jo-a (uke štapom napada golorukog tori-ja koji mu oduzima oružje)

Jo-nage: Tehnike bacanja uz pomoć jo-a (goloruk uke napada torija, koji se brani

Tachi-dori: Oduzimanje mača (uke mačem napada golorukog tori-ja koji mu oduzima oružje)

Tanto: Nož (drveni za trening)

Tanto-dori/Tanken-dori: Oduzimanje noža

Suwari: Sjedeći

Seiza: Sjedenje na koljenima (japanski)

Anza: Sjedenje sa prekriženim nogama (turski)

Hanza: Sjedenje na jednom koljenu

Tachi: Stojeći

Kamae: stav/pozicija

Ken-no-kamae: Stav/gard sa mačem

Tsuki-no-kamae: Stav/gard sa štapom za ubod

Hasso-no-kamae: ˝Stav znaka osam˝ sa štapom

Hanmi: Stojeća pozicija sa pola tijela izloženog prema partneru (doslovno: pola tijela)

Ma-ai: Distanca

Zenshin: Prije tehnike, pripremajući um

Tsushin: Za vrijeme tehnike, aktivni um

Zanshin: Nakon tehnike, poslije aktivni um,nesalomivi duh

Kokyu: Disanje

Kokyu-ryoku: Snaga koja dolazi iz pravilnog disanja

Ki-ai: Ispuštanje zraka tijekom tehnike s pridruženim glasom

Taisabaki: Kretanje tijela

Shikko: Hodanje na koljenima

Ukemi: Pad

Mae ukemi: Pad/kotrljanje prema naprijed

Ushiro ukemi: Pad/kotrljanje prema nazad

Suki: Otvor, mogućnost za napad/tehniku

Atemi: Napad/udarac u vitalne točke

Uchi: Rez

Tsuki: Ubod/udarac šakom

Keri: Šut/udarac nogom

Imena Aikkido tehnika podijeljene su u sljedeće dijelove: STAV-NAPAD-TEHNIKA (smjer) - VISINA - NAČIN - (varijacija)

Primjer:

  • Aihamni katadori ikkyo
  • Aihamni katatedori ikkyo omotewaza kihon
  • Gyakuhamni tskui sankyo urawaza ki-no-nagare

Suwariwaza: Tehnike iz sjedeće pozicije

Hamni-handachi-waza: Uke stoji, tori je u seizi

Ai-hanmi: Isti stav

Gyaku-hanmi: Obrnut stav

Kosadori, Katate-dori-hantai, Gyaku te-dori: Hvat istom rukom za ručni zglob (desna za desnu i obrnuto)

Katate-dori: Hvat za ručni zglob

Kata-dori: Hvat za rame

Morote-doriObje ruke hvataju podlakticu tj. ručni zglob

Ryo-kata-dori: Hvat za oba ramena

Ryote-dori: Hvat za oba ručna zgloba

Sode-dori: Hvat za rukav (visina lakta)

Sodeguchi-dori: grab za otvor, donji rub rukava

Muna-dori: Hvat za prsa

Ushiro dori: Hvat od iza preko prsa/s leđa

Ushiro ryote-dori: Hvat za obje ruke s leđa

Ushiro ryo-kata-dori: Hvat za oba ramena s leđa

Ushiro eri-dori: Hvat za ovratnik s leđa

Ushiro kubi-shime / Ushiro muna-dori: Gušenje sa jednom rukom s leđa

Men-uchi: Rez od vrha glave do brade, okomit u odnosu na tlo

Shomen-uchi: Rez od vrha glave do pojasa, okomit u odnosu na tlo

Yokomen-uchi: Rez od sljepoočnice jedne strane do brade druge strane (ili vrata), dijagonalan rez

Men-tsuki: Udarac/ Ubod u lice / glavu

Mune-tsuki: Udarac/ Ubod u prsa/ trbuh

Mae geri: Prednji udarac nogom

Mawashi geri: Kružni udarac nogom

Yoku geri: Postranični udarac nogom

Jodan: Gornji dio tijela/od vrata na gore

Chudan: Srednji dio tijela/od vrata do donjeg dijela trbuha

Gedan: Donji dio tijela/ispod donjeg dijela trbuha

Tai-no-henko: Osnovna vježba harmonizacije s partnerom,okret tijela

Kokyu-ho: Vježba «bacanja dahom», bazirana na pravilnom disanju i pravilnoj poziciji tijela, ne uključuje poluge

Ikkyo: Prva poluga/učenje/fiksacija

.. omote waza: Prednja/ispred/direktna tehnika

.. ura waza: Vanjska/kružna tehnika

Nikkyo: Druga poluga/učenje/fiksacija

Sankyo: Treća poluga/učenje/fiksacija

Yonkyo: Četvrta poluga/učenje/fiksacija

Gokkyo: Peta poluga/učenje/fiksacija

Rokkyo: Šesta poluga/fiksacija

Kotegaeshi: Poluga na zglobu

Shiho-nage: Bacanje u četiri smjera

Irmi-nage: Bacanje ulaskom

Tenchi-nage: Bacanje «nebo - zemlja»

Kaiten-nage: Kružno bacanje

... uchi maware: Unutarnji okret

... soto maware: Vanjski okret

Koshi-nage: Bacanje postavljanjem kukova u odnosu na partnerovo tijelo

Juji-garami, Juji-nage, Aya-dori: Bacanje križanjem ruku partnera, izbacujući ga iz ravnoteže

Kokyu-nage: Bacanje dahom

Suwari kokyo-ho / Kokyo-dosa: Vježbe «bacanja dahom» iz sjedeće pozicije

Kihon: Osnovna forma

Awase: Tajming/zajednički pokret/ harmonizacija

Ki-no-nagare: Fluidni pokret/ki koji teče

Ko-tai: Osnovna forma

Ju-tai: Mekana/nježna forma

Ryu-tai: Fluidna forma

Ki -tai: Najviši stupanj rada, «tehnika bez tehnike»

Henka, Henka-waza: Varijacija

Oyo-waza: Primjenjiva tehnika

: Dug štap

Bokken: Drveni mač za vježbu (bokutō)

Bokutō: Vidi: bokken

Dōgi: Odjeća za vježbu (keikogi)

Hakama: Široke, naborane hlače koje se nose preko odjeće za vježbu (dōgi), crne ili tamno plave

: Drveni štap (obično dug 127 – 143 cm)

Keikogi: Odjeća za vježbu (vidi: dōgi)

Ken: Mač

Obi: Remen ili pojas koji se veže preko odjeće za vježbu (dōgi)

Shinai: Štap za vježbu napravljen od bambusa

Tachi: Mač (zastarjeli naziv)

Tantō: Bodež ili nož (napravljen od drveta)

Atemi: Preventivni udar, dobiven od osobe koja je nage kako bi kontrolirala osobu koja je uke i izazvala ju da djeluje

Bukiwaza: “Tehnika oružja” Generički naziv za vježbu koja se odvija koristeći oružje

Gokyō: “Peto učenje” Peta tehnika u osaewaza učenju i programu

Hanmi-handachi: “Pola tjelesno, pola stojeći” Postavka vježbe u kojoj nage sjedi te izvršava tehniku protiv stojećeg uke

Henkawaza: Izvanstandardna tehnika

Hijinage: “Baciti laktom” Dio nagewaza učenja i programa

Hijiosae: “Zakačiti laktom” Dio osaewaza učenja i programa; drugi naziv - rokkyō

Ikkyō: “Prvo učenje” Prva tehnika u osaewaza učenju i programu

Irimi: Aikido načelo ulaska i kretnje kroz napad

Iriminage: Bacanje zadano iz irimija; dio nagewaza učenja i programa

Jiyūwaza: Učenje u kojem nage slobodno odgovara uke-u na napad te primjenjuje bilo koju tehniku bez prethodnog dogovora. U jiyūwaza učenju, napad je obično propisan (shōmen-uchi ili yokomenuchi), protivno randori-ju kod kojeg su napadi nasumični

: Drveni štap (obično dug 127 – 143 cm)

Jōdori: Tehnike oduzimanja štapa

Jōnage: Tehnike bacanja izvedene štapom

Jūjinage: Jūji predstavlja simbol broja deset koji liči na križ. Jūjinage tehnika izgleda tako da su uke-u ruke prekrižene slično simbolu te je tehnika dio nagewaza učenja i programa

Kaitennage: Kaiten znači okrenuti ili zavrtjeti; tehnika bacanja koja je dio nagewaza učenja i programa

Kata: Forma; oblikovni sadržaj tehnike waza

Katageiko: Učenje tehnika kata; učenje koje sadrži održavanje forme

Kihonwaza: “Bazične tehnike” Bazično učenje i program tehnika

Kokyū tandenhō: “Način razvitka tandena i hare kroz disanje” Učenje (protivno tehnici) koje se obično održava, u sjedećoj poziciji, na kraju treninga

Kokyūnage: “Bacati dahom” Dio nagewaza učenja i programa; Kokyūnage se prakticira i naprijed (uke je bacan prema naprijed izvodeći kolut naprijed) i unazad (uke pada unazad izvodeći kolut unazad) uzimajući u obzir omote i ura područje nage-a

Koshinage: “Bacati preko bedra” Koshinage nije jedna, nego set tehnika u kojoj je uke bacan preko bedra nage-a; dio nagewaza učenja i programa

Kotegaeshi: Bacanje “Okretanjem podlaktice”; dio nagewaza učenja i programa

Kumijō: Učenje tehnike sa uparenim štapom (Jo) unaprijed utvrđeno katama i formama

Kumitachi: Učenje tehnike sa uparenim mačem unaprijed utvđeno katama i formama

Kuzushi: Način destabilizacije protivnika remećenjem njegova stabilna stava

Ma-ai: Mjesto i vrijeme susreta; “Ma” - mjesto i vrijeme događanja; “ai” - susret

Mae-ukemi: Pad ili kolut naprijed

Musubi: Povezanost; fizička, mentalna i duhovna povezanost između nage-a i uke-a

Nagewaza: “Tehnika bacanja” Pojam za svaku tehniku u kojoj je uke bacan, suprotno osaewazi u kojoj je uke “prikovan”

Nikyō: “Drugo učenje”; Druga tehnika u osaewaza učenju i programu

Omote: Ispred; Omote-waza su tehnike izvršene ulazeći u prostor protivnika s prednje strane

Omotewaza: Tehnika izvedena s prednje strane (protivno urawazi); obično uključuje ulazak u prednji prostor uke-a; Urawaza je kružna tehnika, dok je omotewaza linijska

Osaewaza: “Tehnika prikovati” Pojam za tehnike u kojima je uke učinjen nepokretnim jer je prikovan; suprotno nagewazi u kojoj je bačen

Ōyōwaza: “Primijenjene tehnike” Primjena tehnika (i njenih preinaka) u određenim okolnostima i određenim napadima

Randor: “Ran” znači buntovno ili neuredno; “tori” znači napad. U učenju randori, uke može koristiti bilo koju tehniku napada (suprotno učenju jiyūwaza u kojem je tehnika napada već utvrđena) te nage odgovarajuće reagira. Randori se obično prakticira s više protivnika.

Rokkyō: “Šesto učenje” Dio osaewaza učenja i programa također imenovano hijiosae

Sankyō: “Treće učenje” Treća tehnika u osaewaza učenju i programu

Shihōnage: “Bacati u četiri smjera” Dio nagewaza učenja i programa

Shikkō: Kretanje (naprijed, unatrag, okret, pod kosim kutovima) na koljenima u klečećem položaju

Shisei: Držanje/stav

Sotomawari: Okret prema van (okret dalje od protivnikova napada)

Sumiotoshi: “Bacanje u kut”; dio nagewaza učenja i programa

Suwariwaza: “Tehnika sjedenja” Pojam za waza napad izvršen iz sjedećeg položaja protiv protivnika koji je također u sjedećem položaju (suprotno hanmi-handachi u kojem nage sjedi no uke stoji)

Tachi: Mač (zastarjeli naziv)

Tachidor: Tehnika oduzimanja štapa (opći pojam)

Tai-no-henkō: Naziv smišljen od strane osnivača; za vježbu ulaska i okreta protiv napada u kojem se jednom rukom zgrabi za zapešće

Taijutsu: “Tjelesna umjetnost”; trening praznih ruku (suprotno bukiwazi)

Tantō: Dagger or knife (practice tantō is made from wood). Bodež ili nož (tantō napravljen od drveta)

Tantōdori: Tehnika oduzimanja noža (opći pojam)

Tenchinage: “Tehnika bacanja raj i zemlja” Dio nagewaza učenja i programa

Tenkan: Okret; u aikido učenu tenkan se također odnosi na ulazak u okret protiv napada u kojem se jednom rukom zgrabi za zapešće (vidi: tai-no-henkō)

Uchimawari: Okret prema unutra (okret prema protivniku koristeći atemi); uchimawari ulazak povede unutar i ispod protivnikove napadačke ruke

Ukemi: Pad, kolut ili pokornost; Ukemi doslovno znači primatelj ili tijelo primatelja (izvan borilačkih vještina, ukemi također znači pasivno ili pasivnost)

Ura: Iza (suprotno od ispred); Ura-waza su tehnike izvedene ulaskom u protivnikovu slijepu točku ili straga

Urawaza: Tehnika stražnje strane (suprotno od omotewaze); uključuje ulazak u prostor uke-a s njegove slijepe točke ili odozada; omotewaza je linijska, dok je urawaza kružna tehnika

Ushiro: Stražnja strana, straga

Ushiro-ukemi: Pad ili kolut unatrag; pokorenje

Waza: “Tehnika” Bilo koja od oblikovnih metoda ili obuzdanja uke-a u aikidu

Yonkyō: “Četvrto učenje”; četrvrta tehnika u osaewaza učenju i programu

Zanshin: “Održavati um i pažnju” Vježba mentalne budnosti i pripravnosti istodobno prateći tehniku

Atemi: Preventivni udarac, obično zadan od strane nage-a zbog kontrole uke-a ili izazivanja njegove reakcije

Jōdantsuki: Udar gornje razine; može se odnositi na udarac s mačem ili štapom prema glavi odnosno vratu, moguće prvi udar prema licu

Katadori: Hvat za rame

Katatedori: Hvat jednom rukom

Katatedori ryōtemochi: Hvat s obje ruke za ruku nage-a (za zapečće ili podlakticu)

Kiai: Borilački uzvik (korišten za utjecaj na protivnikov um i dobivanje prednosti); biti energičan i komponiran (doslovan prijevod “susresti se s ki-jem); Kiai predstavlja opći pojam – postoji više vrsta i primjena ovisno o okolnostima i željenom rezultatu

Kōsador: Hvat prekriženim rukama (npr. uke uhvati nage-a za desno zapešće lijevom rukom)

Kubijime: Čvrsti stisak protivnikovog vrata

Mentsuki: Prvi udar pesnicom odnosno napad (s oružjem) prema licu

Munedori: Hvat za prsa (uke primi nage-a za dōgi)

Munetsuki: Udar pesnicom odnosno napad (s oružjem) prema pleksusu odnosno prsima i trbuhu

Ryōkatadori: Hvat za oba ramena

Ryōtedori: Hvat za obje ruke

Shōmen-uchi: Okomit udar otvorenih ruku prema čelu

Sodedori: Hvat za rukav kimona

Tsuki: Napad ili udar pesnicom

Ushirodori: Opći naziv za hvat odozada

Yokomen-uchi: Dijagonalni udarac otvorenih ruku prema slijepoočnici, obrazu ili strani vrata

Funakogi-undō: Misogi vježba odnosno vježba pročišćavanja koja oponaša veslanje; vidi: torifune-no-gyō

Furitama: Misogi vježba odnosno vježba pročišćavanja koja se održava odmah nakon funakogi-undō

Hanmi: Stav “pola tijela”; osnovni trokutasti stav u aikidu koji izgleda tako da je jedna noga ispred, dok je druga iza no usmjerena blago dijagonalno

Hanmi-handachi: Stav “pola tijela, pola stoj”; vježba u kojoj nage sjedi i izvršava tehnike protiv stojećeg uke

Kamae: Stav pripravnosti

Mae-ukemi: Pad ili kolut prema naprijed

Metsuke: Pogled odnosno izraz pogleda; tokom vježbe, oči uvijek moraju biti pripravne i opažajuće; spremnost i budnost protivnika se uvijek može odmjeriti izrazom njegovih očiju

Omote: Prednja strana; omote-waza su tehnike kojima se napada s protivnikove prednje

Seiza: Sjedeća poza; noge prekrižene dok je stražnjica oslonjena na pete; obično u seizi, lijevi je nožni palac smješten na desnom

Sente: Prvi potez; preuzeti inicijativu

Shikkō: Pokret (naprijed, unatrag, okret, pod kosim kutevima) na koljenima u klečećoj pozi

Shizentai: Prirodni stav (protivno predodređenom stavu tipa hanmi)

Sotomawari: Okret izvana (okret prema van, dalje od protivnikovog napada)

Tai-no-henkō: Naziv smišljen od strane osnivača; vježba osnovnog ulaska i okreta osmišljenog za obranu od hvata jednom rukom za zapešće

Tegatana: Oštra ruka (otvoren dlan, produženi prsti – napad shōmen-uchi, yokomen-uchi)

Tenkan: Okret; u aikido vještini, tenkan također znači okret osmišljen za obranu od hvata jednom rukom za zapešće (tai-no-henkō)

Torifune-no-gyō: Vidi funakogi-undō; izvorno vjerski, temelji se na Shinto vježbi pročišćavanja; uveden u aikido od strane osnivača

Uchimawari: Okret prema unutra (okret prema protivniku koristeći atemi); uchimawari ulazak povede unutar i ispod protivnikove napadačke ruke

Ukemi: Pad, kolut ili pokornost; Ukemi doslovno znači primatelj ili tijelo primatelja (izvan borilačkih vještina, ukemi također znači pasivno ili pasivnost)

Ura: Iza (suprotno od ispred); Ura-waza su tehnike izvedene ulaskom u protivnikovu slijepu točku ili straga

Ushiro: Sa stražnje strane, straga

Ushiro-ukemi: Pad ili kolut unatrag; pokorenje

Ashi: Stopalo ili noga; često označava nogu kao metu za udarac mačem

Ashikubi: Gležanj

Atama: Glava

: Torzo ili trup; često označava trup kao metu za udarac mačem

Hara: Donji dio trupa ili abdomen; centar tjelesne mase, izvor fizičke snage i daha; formalni naziv – seika-tanden

Hiji: Lakat

Hiza: Koljeno

Kata: Rame

Kokyū: Dah; disanje

Koshi: Kuk; kukovi/ Bok; bokovi

Kote: Podlaktica

Kubi: Vrat

Men: Lice

Mune: Prsa

Seika-tanden: Donji dio trupa ili abdomen; centar tjelesne mase, izvor fizičke snage i daha; vidi: hara

Sode: Rukav

Tanden: Vidi: seika-tanden ili hara

Te: Pesnica, šaka

Tekubi: Zapešće

Ude: Ruka

Waki: Slabina ili bok

Yubi: Prst

Arigatō gozaimasu: Duboko se zahvaljujem; u svom doslovnom etimološkom značenju, arigatō znači “predobro da bi bilo istinito”; zahvaljujući nekome, kazuje se - “tvoja dobrota, predobra da bude isitnita, je kao čudo”

Dōgi: Odjeća za vježbu (keikogi)

Dōjō: Mjesto vježbe na kojem se prikazuje put; mjesto jačanja i usavršavanja duha, uma i tijela

Hakama: Široke, naborane hlače koje se nose preko odjeće za vježbu (dōgi), crne ili tamno plave

Hombudōjō: Aikikai predstavnica dojo-a u Tokiju (hombu znači glavno sjedište)

Kamidana: Polica ili mala površina na kojoj je izložen Shinto oltar; unutar dojo-a, oltar se odnosi na shōmen-a

Kamiza: Počasno sjedište; ako se nalazi unutar dojo-a, kamiza se nalazi odmah ispred shōmen-a

Keiko: Vježba odnosno vještina

Keikogi: Odjeća za vježbu (vidi: dōgi)

O-Sensei: “Veliki Učitelj”; Ueshiba Morihei – Veliki Učitelj i osnivač aikida kojem je namjenjena ta časna titula

Obi: Remen ili pojas koji se veže preko odjeće za vježbu (dōgi)

Onegaishimasu: Molim; izgovoreno na početku vježbanja; znači - “molim nauči me”, a izgovara se partneru; još znači “molim treniraj sa mnom”

Rei: Naklon

Shōmen: Naznačeno prednje mjesto dojo-a; obično je izvješena fotografija O-Senseija; još se naziva kamidana

: Dug štap

Bukiwaza: “Tehnika oružja” Generički naziv za vježbu koja se odvija koristeći oružje

Hanmi: Stav “pola tijela”; osnovni trokutasti stav u aikidu koji izgleda tako da je jedna noga ispred, dok je druga iza no usmjerena blago dijagonalno

: Drveni štap (obično dug 127 – 143 cm)

Jōdantsuki: Udar gornje razine; može se odnositi na udarac s mačem ili štapom prema glavi odnosno vratu, moguće prvi udar prema licu

Jōdori: Tehnike oduzimanja štapa

Jōnage: Tehnike bacanja izvedene štapom

Kamae: Stav pripravnosti

Kiai: Borilački uzvik (korišten za utjecaj na protivnikov um i dobivanje prednosti); biti energičan i komponiran (doslovan prijevod “susresti se s ki-jem); Kiai predstavlja opći pojam – postoji više vrsta i primjena ovisno o okolnostima i željenom rezultatu

Kumijō: Učenje tehnike sa uparenim štapom (Jo) unaprijed utvrđeno katama i formama

Mentsuki: Prvi udar pesnicom odnosno napad (s oružjem) prema licu

Munetsuki: Udar pesnicom odnosno napad (s oružjem) prema pleksusu odnosno prsima i trbuhu

Tsuki: Napad ili udar pesnicom

Ichi: Jedan

Ni: Dva

San: Tri

Shi: Četiri

Go: Pet

Roku: Šest

Shichi: Sedam

Hachi: Osam

Kyū: Devet

: Deset

Hyaku: Sto

Sen: Tisuću

Man: Deset tisuća

Oku: Sto milijuna

Ashi: Stopalo ili noga; često označava nogu kao metu za udarac mačem

Bokken: Drveni mač za vježbu (bokutō)

Bokutō: Vidi: bokken

Bukiwaza: “Tehnika oružja” Generički naziv za vježbu koja se odvija koristeći oružje

Chūdan-no-kamae (chūdan-gamae): Položaj mača; Chūdan znači “središnja razina”; u Chūdan-gamae, vrh mača je usmjeren prema početku grla

: Torzo ili trup; često označava trup kao metu za udarac mačem

Gedan-hassō-no kamae: Položaj mača; Gedan znači “niska razina”; isto kao waki-gamae

Gedan-no-kamae (gedan-gamae): Položaj mača; Gedan znači “niska razina”; vrh mača je usmjeren prema tlu

Hanmi: Stav “pola tijela”; osnovni trokutasti stav u aikidu koji izgleda tako da je jedna noga ispred, dok je druga iza no usmjerena blago dijagonalno

Jōdan-gamae: Položaj mača; Jōdan znači “gornja razina”; u Jōdan gamae, mač je podignut tako da je drška pozicionirana ispred čela dok je vrh mača usmjeren ukoso prema nebu

Jōdan-hassō-no kamae: Položaj mača; Jōdan znači “gornja razina”; Hassō predstavlja osam aspekata, što znači da je mač spreman rezati u osam smjerova; u položaju jōdan hassō, drška je pozicionirana ispred desnog ramena s vrhom usmjerenim direktno iznad glave

Jōdantsuki: Udar gornje razine; može se odnositi na udarac s mačem ili štapom prema glavi odnosno vratu, moguće prvi udar prema licu

Kamae: Stav pripravnosti

Kasumi-no-ken: Metoda kamufliranja i zatvaranja pokreta mača tako da je putanja udarca drugačija od one koja se čini da je; kasumi znači magla odnosno izmaglica

Ken: Mač

Kiai: Borilački uzvik (korišten za utjecaj na protivnikov um i dobivanje prednosti); biti energičan i komponiran (doslovan prijevod “susresti se s kijem); Kiai predstavlja opći pojam – postoji više vrsta i primjena ovisno o okolnostima i željenom rezultatu

Kote: Podlaktica

Kumitachi: Učenje tehnike sa uparenim mačem unaprijed utvđeno katama i formama

Men: Lice

Mentsuki: Prvi udar pesnicom odnosno napad (s oružjem) prema licu

Munetsuki: Udar pesnicom odnosno napad (s oružjem) prema pleksusu odnosno prsima i trbuhu

Seigan-no-kamae: Položaj mača; Seigan znači “ispred očiju”; u položaju seigan-no-kamae, vrh mača je usmjeren prema gore, prema protivnikovim očima tako da protivnik nije u mogućnosti procijeniti dužinu mača odnosno koliko je daleko vrh samog mača

Shinai: Štap za vježbu napravljen od bambusa

Tachi: Mač (zastarjeli naziv)

Tachidori: Tehnika oduzimanja štapa (opći pojam)

Tachiware: Način “dijeljenja mača”; opisuje udar mačem koji pomakne protivnikov mač i preuzme središnju liniju

Tsuki: Napad ili udar pesnicom

Waki: Slabina ili bok

Wakigamae: Položaj mača; u položaju wakigamae, lijeva je noga prema naprijed, desna prema unatrag, dok je mač pored, usmjeren straga tako da je oštrica mača djelomično ili potpuno sakrivena desnom nogom

Aiki: Znak 合 ai znači “upoznati” ili “biti usklađen sa”; znak 氣 ki predstavlja energiju, opću i iskonsku koja pokreće svu prirodu te je osnova sveobuhvatne sveopće ljudske životne snage; pojam aiki ima dugu povijest te se koristi u raznim umjetnostima, uključuje razne učitelje i samim time predstavlja razne metode, no osnivač je želio da aiki bude ne samo put vještine nego i način življenja, koji je u skladu sa sveopćim Osnivač kaže: “Aiki jest iskonsko kretanje, učeno od bogova, koje odjekuje od sveopće početne razine stvaranja. Priznati i živjeti aiki znači probuditi sveopću jeku i njenu beskonačnu moć. Svemir je naš najveći učitelj; sve što imamo za naučiti možemo pronaći u njemu te mu se uvijek treba vraćati i raditi s njim u skladu. Moramo evoluirati kako i sam svemir neprestano evoluira. Živjeti na ovaj način njegujemo rast i razvitak sveopće razine stvaranja unutar naših tijela.”

Bu: Čitaj: “uzeti” kao “take -musu” (vidi ispod); rijetko kada se koristi zasebno, a u tom slučaju ima značenje “vojska” ili “borilačko”; etimološki vuče korijene od spoja dva simbola – prvi znači “koplje”, drugi “hodati” - “napredovati kopljem”; način na koji je napisan se razvio iz “hodati” u “stati” te time nagovješćuje da je svrha borilačke ili vojne discipline stati na kraj agresiji odnosno zadržati mir

Budō: Doslovni prijevod jest “borilački put”; Budō je učenje borilačke vještine kao načina života, nagovješćujući moralni i duhovni jednako kao i fizički put borilačke discipline Osnivač kaže: “Prikazivanje fizičke snage ili vitlanje opasnim oružjem u namjeri da se naudi drugom ljudskom biću ne predstavlja budō, jednako kao što ni zalaganje za oružje koje dovodi do globalnog uništenja te, posljedično, svijet do propasti. Istinski budō jest način zalaganja za red, za svjetski mir, za štićenje i održavanje rasta i razvitka u prirodnom svijetu.”

Bushidō: Put ratnika (vidi: Budō)

Deai: Trenutak susreta (ljudi ili snaga); koristi se u vježbi kako bi se naglasio prvi trenutak uspostavljanja kontakta (namjerni kontakt prije fizičkog); trenutak istine

: Put ili pravac (čitaj: michi)

Gō-no-sen: Odgovoriti na inicirani napad (vidi: sen-nosen i sen-sen-no-sen)

Ichi-go Ichi-e: “Svaki trenutak, uvijek prvi” Izražaj stvarnosti da svaki trenutak dođe samo jednom te da nema drugih šansi

Kami: Bog; duhovno biće ili srž

Kannagara-no michi: “Put bogova”; arhaični naziv za Shintō

Katsu-hayabi: Pobjeda u trenutku; trenutačna pobjeda

Kotodama: “Duša ili duh riječi”; Kotodama je tradicionalno učenje Shintō-a u kojem se zalaže za iskonsku i duhovnu srž zvuka riječi u japanskom jeziku

Makoto: Kvaliteta integriteta, istinistosti i iskrenosti pojedinca

Mannen Shohō: “Deset tisuća godina, prvi korak”; uvijek vježbaj kao da ti je tek prvi korak (slično konceptu početničkog uma)

Marubashi: “Most napravljen od cjepanica”; (dolazi od 丸 ⽊ maruki – cjepanica, 橋 hashi – most); Metafora Senseija Saotome koja predstavlja trenutak susreta s protivnikom u kojem nema izlaza, te je jedini izlaz proći direktno i kroz protivnikov napad

Masagatsu agatsu, katsuhayabi: “Istinita pobjeda jest pobjeda protiv sebe, pobjeda u trenutku”; fraza se nalazi japanskoj antičkoj kronici – Kojiki, u ime božanstva

“Istinita pobjeda jest pobjeda protiv sebe, pobjeda u trenutku”; fraza se nalazi japanskoj antičkoj kronici – Kojiki, u ime božanstva

Misogi: Obred pročišćenja, prakticiran u Shintō-u

Mushin: “Bez uma”; stanje u kojem je um u oprezu, ali bez tijeka misli

Sen-no-sen: Započeti napad i preuzeti inicijativu (vidi: gono-sen i sen-sen-no-sen)

Sen-sen-no-sen: Odgovoriti na napad i inicijaticu protiv sen no-sen (vidi: See sen-no-sen i go-no-sen)

Senshin: Pročišćavanje uma

Shoshin: Početnički um

Shugyō: Estetsko vježbanje

Takemusu-aiki: “Borilačka spremnost iz aiki-ja" osnivačev opis savršenog stanja borilačke vještine u kojoj pojedinac odgovara spontano i u potpunoj harmoniji s prirodnim redom u svakoj situaciji i u bilo kojim okolnostima; “Aiki istovremeno sadrži i ne sadrži oblik. Aiki je život koji ima svoj oblik, a istovremeno teče s nadolazećim promjenama; izražava se na način da se mjenja. Oblik bez oblika je riječ u pjesmi koja svemir opisuje kao bezgraničan.”

Aiki: Znak 合 ai znači “upoznati” ili “biti usklađen sa”; znak 氣 ki predstavlja energiju, opću i iskonsku koja pokreće svu prirodu te je osnova sveobuhvatne sveopće ljudske životne snage; pojam aiki ima dugu povijest te se koristi u raznim umjetnostima, uključuje razne učitelje i samim time predstavlja razne metode, no osnivač je želio da aiki bude ne samo put vještine nego i način življenja, koji je u skladu sa sveopćim Osnivač kaže: “Aiki jest iskonsko kretanje, učeno od bogova, koje odjekuje od sveopće početne razine stvaranja. Priznati i živjeti aiki znači probuditi sveopću jeku i njenu beskonačnu moć. Svemir je naš najveći učitelj; sve što imamo za naučiti možemo pronaći u njemu te mu se uvijek treba vraćati i raditi s njim u skladu. Moramo evoluirati kako i sam svemir neprestano evoluira. Živjeti na ovaj način njegujemo rast i razvitak sveopće razine stvaranja unutar naših tijela.”

Irimi: Aikido načelo ulaska i kretnje kroz napad

Kuzushi: Način destabilizacije protivnika remećenjem njegova stabilna stava

Ma-ai: Mjesto i vrijeme susreta; “Ma” - mjesto i vrijeme događanja; “ai” - susret

Musubi: Povezanost; fizička, mentalna i duhovna povezanost između nage-a i uke-a

Shisei: Stav

Zanshin: “Održavati um i pažnju” Vježba mentalne budnosti i pripravnosti istodobno prateći tehniku

Bushi: Borac (često se koristi kao sinonim riječi samurai)

Dan: Stupanj ili rank crnog pojasa

Deshi: Učenik ili sljedbenik; posvećeni učenik jednog učitelja

Dōjō-chō: Voditelj dojo-a

Godan: Crni pojas petog stupnja

Gokyū: Peti stupanj

Hachidan: Crni pojas osmog stupnja

Ikkyū: Prvi stupanj, prethodi crnom pojasu (rang kyu počinje brojem šest te raste prema broju jedan)

Kōhai: Učenik junior (pojedinac koji počinje obučavanje poslije tebe)

Kyū: Početni rang ili stupanj (prethodno crnom pojasu)

Kyūdan: Crni pojas devetog stupnja

Mudansha: Vježbenik bez crnoj pojasa

Nage: “Bacač” u partnerskom vježbanju; uloga ovog pojedinca je odgovoriti na napad i izvršiti tehniku

Nanadan (also Shichidan): Crni pojas sedmog stupnja

Nidan: Crni pojas drugog stupnja

Nikyū: Drugi stupanj

Rokkyū: Šesti stupanj

Rokudan: Crni pojas šestog stupnja

Sandan: Crni pojas trećeg stupnja

Sankyū: Treći stupanj

Sempai: Učenik senior (pojedinac koji je započeo vježbanje priije tebe)

Sensei: Učitelj

Shihan: Glavni Učitelj; obično vođa loze određene škole aikida ili pridruženog dojo-a

Shodan: Crni pojas prvog stupnja

Sotodeshi: Privržen i posvećen učenik koji putuje u dojo na vježbe, odnosno ne živi unutar njega (suprotno od “uchideshi”)

Uchideshi: Učenik koji živi unutar dojo-a s glavnim učiteljem te se u potpunosti posvetio učenju vještine

Uke: “Primatelj” u partnerskom vježbanju; uloga ovog pojedinca je zadati napad i primiti tehniku

Yondan: Crni pojas četvrtog stupnja

Yonkyū: Četvrti stupanj

Yūdansha: Vježbenik koji ima crni pojas

Aiki: Znak 合 ai znači “upoznati” ili “biti usklađen sa”; znak 氣 ki predstavlja energiju, opću i iskonsku koja pokreće svu prirodu te je osnova sveobuhvatne sveopće ljudske životne snage; pojam aiki ima dugu povijest te se koristi u raznim umjetnostima, uključuje razne učitelje i samim time predstavlja razne metode, no osnivač je želio da aiki bude ne samo put vještine nego i način življenja, koji je u skladu sa sveopćim Osnivač kaže: “Aiki jest iskonsko kretanje, učeno od bogova, koje odjekuje od sveopće početne razine stvaranja. Priznati i živjeti aiki znači probuditi sveopću jeku i njenu beskonačnu moć. Svemir je naš najveći učitelj; sve što imamo za naučiti možemo pronaći u njemu te mu se uvijek treba vraćati i raditi s njim u skladu. Moramo evoluirati kako i sam svemir neprestano evoluira. Živjeti na ovaj način njegujemo rast i razvitak sveopće razine stvaranja unutar naših tijela.”

Arigatō-gozaimasu: Duboko se zahvaljujem; u svom doslovnom etimološkom značenju, arigatō znači “predobro da bi bilo istinito”; zahvaljujući nekome, kazuje se - “tvoja dobrota, predobra da bude isitnita, je kao čudo”

Ashi: Stopalo ili noga; često označava nogu kao metu za udarac mačem

Ashikubi: Gležanj

Atama: Glava

Atemi: Preventivni udarac, obično zadan od strane nage-a zbog kontrole uke-a ili izazivanja njegove reakcije

: Dug štap

Bokken: Drveni mač za vježbu (bokutō)

Bokutō: Vidi: bokken

Bu: Čitaj: “uzeti” kao “take -musu” (vidi ispod); rijetko kada se koristi zasebno, a u tom slučaju ima značenje “vojska” ili “borilačko”; etimološki vuče korijene od spoja dva simbola – prvi znači “koplje”, drugi “hodati” - “napredovati kopljem”; način na koji je napisan se razvio iz “hodati” u “stati” te time nagovješćuje da je svrha borilačke ili vojne discipline stati na kraj agresiji odnosno zadržati mir

Budō: Doslovni prijevod jest “borilački put”; Budō je učenje borilačke vještine kao načina života, nagovješćujući moralni i duhovni jednako kao i fizički put borilačke discipline Osnivač kaže: “Prikazivanje fizičke snage ili vitlanje opasnim oružjem u namjeri da se naudi drugom ljudskom biću ne predstavlja budō, jednako kao što ni zalaganje za oružje koje dovodi do globalnog uništenja te, posljedično, svijet do propasti. Istinski budō jest način zalaganja za red, za svjetski mir, za štićenje i održavanje rasta i razvitka u prirodnom svijetu.”

Bukiwaza: “Tehnika oružja” Generički naziv za vježbu koja se odvija koristeći oružje

Bushi: Borac (često se koristi kao sinonim riječi samurai)

Bushidō: Put ratnika (vidi: Budō)

Chūdan-no-kamae (chūdan-gamae): Položaj mača; Chūdan znači “središnja razina”; u Chūdan-gamae, vrh mača je usmjeren prema početku grla

Dan: Rang ili stupanj crnoj pojasa

Deai: Položaj mača; Chūdan znači “središnja razina”; u Chūdan-gamae, vrh mača je usmjeren prema početku grla

Deshi: Učenik ili sljedbenik; posvećeni učenik jednog učitelja

: Torzo ili trup; često označava trup kao metu za udarac mačem

: Put ili pravac (čitaj: michi)

Dōgi: Odjeća za vježbu (keikogi)

Dōjō: Mjesto vježbe na kojem se prikazuje put; mjesto jačanja i usavršavanja duha, uma i tijela

Dōjō-chō: Voditelj dojo-a

Funakogi-undō: Misogi vježba odnosno vježba pročišćavanja koja oponaša veslanje; vidi: torifune-no-gyō

Furitama: Misogi vježba odnosno vježba pročišćavanja koja se održava odmah nakon funakogi-undō

Gedan-hassō-no kamae: Položaj mača; Gedan znači “niska razina”; isto kao waki-gamae

Gedan-no-kamae (gedan-gamae): Položaj mača; Gedan znači “niska razina”; vrh mača je usmjeren prema tlu

Go: Pet

Gō-no-sen: Odgovoriti na inicirani napad (vidi: senno-sen i sen-sen-no-sen)

Godan: Crni pojas petog stupnja

Gokyō: “Peto učenje”; peta tehnika u osaewaza učenju i programu

Gokyū: Peti stupanj

Hachi: Osam

Hachidan: Crni pojas osmog stupnja

Hakama: Široke, naborane hlače koje se nose preko odjeće za vježbu (dōgi), crne ili tamno plave

Hanmi: Stav “pola tijela”; osnovni trokutasti stav u aikidu koji izgleda tako da je jedna noga ispred, dok je druga iza no usmjerena blago dijagonalno

Hanmi-handachi: “Pola tjelesno, pola stojeći” Postavka vježbe u kojoj nage sjedi te izvršava tehniku protiv stojećeg uke

Hara: Donji dio trupa ili abdomen; centar tjelesne mase, izvor fizičke snage i daha; formalni naziv – seika-tanden

Henkawaza: Izvanstandardna tehnika

Hiji: Lakat

Hijinage: “Baciti laktom” Dio nagewaza učenja i programa

Hijiosae: “Zakačiti laktom” Dio osaewaza učenja i programa; drugi naziv - rokkyō

Hiza: Koljeno

Hombudōjō: Aikikai predstavnica dojo-a u Tokiju (hombu znači glavno sjedište)

Hyaku: Sto

Ichi: Jedan

Ichi-go Ichi-e: “Svaki trenutak, uvijek prvi” Izražaj stvarnosti da svaki trenutak dođe samo jednom te da nema drugih šansi

Ikkyō: “Prvo učenje” Prva tehnika u osaewaza učenju i programu

Ikkyū: Prvi stupanj, prethodi crnom pojasu (rang kyu počinje brojem šest te raste prema broju jedan)

Irimi: Aikido načelo ulaska i kretnje kroz napad

Iriminage: Bacanje zadano iz irimija; dio nagewaza učenja i programa

Jiyūwaza: Učenje u kojem nage slobodno odgovara uke-u na napad te primjenjuje bilo koju tehniku bez prethodnog dogovora. U jiyūwaza učenju, napad je obično propisan (shōmen-uchi ili yokomen-uchi), protivno randori-ju kod kojeg su napadi nasumični

: Drveni štap (obično dug 127 – 143 cm)

Jōdan-gamae: Položaj mača; Jōdan znači “gornja razina”; u Jōdan gamae, mač je podignut tako da je drška pozicionirana ispred čela dok je vrh mača usmjeren ukoso prema nebu

Jōdan-hassō-no kamae: Položaj mača; Jōdan znači “gornja razina”; Hassō predstavlja osam aspekata, što znači da je mač spreman rezati u osam smjerova; u položaju jōdan hassō, drška je pozicionirana ispred desnog ramena s vrhom usmjerenim direktno iznad glave

Jōdantsuki: Udar gornje razine; može se odnositi na udarac s mačem ili štapom prema glavi odnosno vratu, moguće prvi udar prema licu

Jōdori: Tehnike oduzimanja štapa

Jōnage: Tehnike bacanja izvedene štapom

: Deset

Jūjinage: Jūji predstavlja simbol broja deset koji liči na križ. Jūjinage tehnika izgleda tako da su uke-u ruke prekrižene slično simbolu te je tehnika dio nagewaza učenja i programa

Kaitennage: Kaiten znači okrenuti ili zavrtjeti; tehnika bacanja koja je dio nagewaza učenja i programa

Kamae: Stav pripravnosti

Kami: Bog; duhovno biće ili srž

Kamidana: Polica ili mala površina na kojoj je izložen Shinto oltar; unutar dojo-a, oltar se odnosi na shōmen-a

Kamiza: Počasno sjedište; ako se nalazi unutar dojo-a, kamiza se nalazi odmah ispred shōmen-a

Kannagara-no-michi: “Put bogova”; arhaični naziv za Shintō

Kasumi-no-ken: Metoda kamufliranja i zatvaranja pokreta mača tako da je putanja udarca drugačija od one koja se čini da je; kasumi znači magla odnosno izmaglica

Kata: Rame

Kata: Učenje tehnike kata; učenje koje sadrži održavanje forme

Katador: Hvat za rame

Katageiko: Učenje tehnika kata; učenje koje sadrži održavanje forme

Katatedori: Hvat jednom rukom

Katatedori ryōtemochi: Hvat s obje ruke za ruku nage-a (za zapečće ili podlakticu)

Katsu-hayabi: Pobjeda u trenutku; trenutačna pobjeda

Keiko: Vježba odnosno vještina

Keikogi: Odjeća za vježbu (vidi: dōgi)

Ken: Mač

Kiai: Borilački uzvik (korišten za utjecaj na protivnikov um i dobivanje prednosti); biti energičan i komponiran (doslovan prijevod “susresti se s ki-jem); Kiai predstavlja opći pojam – postoji više vrsta i primjena ovisno o okolnostima i željenom rezultatu

Kihonwaza: “Bazične tehnike” Bazično učenje i program tehnika

Kōhai: Učenik junior (pojedinac koji počinje obučavanje poslije tebe)

Kokyū: Dah; disanje

Kokyū tandenhō: “Način razvitka tandena i hare kroz disanje” Učenje (protivno tehnici) koje se obično održava, u sjedećoj poziciji, na kraju treninga

Kokyūnage: “Bacati dahom” Dio nagewaza učenja i programa; Kokyūnage se prakticira i naprijed (uke je bacan prema naprijed izvodeći kolut naprijed) i unazad (uke pada unazad izvodeći kolut unazad) uzimajući u obzir omote i ura područje nage-a

Kōsador: Hvat prekriženim rukama (npr. uke uhvati nage-a za desno zapešće lijevom rukom)

Koshi: Kuk; kukovi/ Bok; bokovi

Koshinage: “Bacati preko bedra” Koshinage nije jedna, nego set tehnika u kojoj je uke bacan preko bedra nage-a; dio nagewaza učenja i programa

Kote: Podlaktica

Kotegaeshi: Bacanje “Okretanjem podlaktice”; dio nagewaza učenja i programa

Kotodama: “Duša ili duh riječi”; Kotodama je tradicionalno učenje Shintō-a u kojem se zalaže za iskonsku i duhovnu srž zvuka riječi u japanskom jeziku

Kubi: Vrat

Kubijime: Čvrsti stisak protivnikovog vrata

Kumijō: Učenje tehnike sa uparenim štapom (Jo) unaprijed utvrđeno katama i formama

Kumitachi: Učenje tehnike sa uparenim mačem unaprijed utvđeno katama i formama

Kuzushi: Način destabilizacije protivnika remećenjem njegova stabilna stava

Kyū: Devet

Kyū: Početni rang ili stupanj (prethodno crnom pojasu)

Kyūdan: Crni pojas devetog stupnja

Ma-ai: Mjesto i vrijeme susreta; “Ma” - mjesto i vrijeme događanja; “ai” - susret

Mae-ukemi: Pad ili kolut naprijed

Makoto: Kvaliteta integriteta, istinistosti i iskrenosti pojedinca

Man: Deset tisuća

Mannen Shohō: “Deset tisuća godina, prvi korak”; uvijek vježbaj kao da ti je tek prvi korak (slično konceptu početničkog uma)

Marubashi: “Most napravljen od cjepanica”; (dolazi od 丸⽊ maruki – cjepanica, 橋 hashi – most); Metafora Senseija Saotome koja predstavlja trenutak susreta s protivnikom u kojem nema izlaza, te je jedini izlaz proći direktno i kroz protivnikov napad

Masagatsu agatsu, katsuhayabi: “Istinita pobjeda jest pobjeda protiv sebe, pobjeda u trenutku”; fraza se nalazi japanskoj antičkoj kronici – Kojiki, u ime božanstva

Men: Lice

Mentsuki: Prvi udar pesnicom odnosno napad (s oružjem) prema licu

Metsuke: Pogled odnosno izraz pogleda; tokom vježbe, oči uvijek moraju biti pripravne i opažajuće; spremnost i budnost protivnika se uvijek može odmjeriti izrazom njegovih očiju

Misogi: Obred pročišćenja, prakticiran u Shintō-u

Mudansha: Vježbenik bez ranga crnog pojasa

Mune: Prsa

Munedori: Hvat za prsa (uke primi nage-a za dōgi)

Munetsuki: Udar pesnicom odnosno napad (s oružjem) prema pleksusu odnosno prsima i trbuhu

Mushin: “Bez uma”; stanje u kojem je um u oprezu, ali bez tijeka misli

Musubi: Povezanost; fizička, mentalna i duhovna povezanost između nage-a i uke-a

Nage: “Bacač” u partnerskom vježbanju; uloga ovog pojedinca je odgovoriti na napad i izvršiti tehniku

Nagewaza: “Tehnika bacanja” Pojam za svaku tehniku u kojoj je uke bacan, suprotno osaewazi u kojoj je uke “prikovan”

Nanadan (also Shichidan): Crni pojas sedmog stupnja

Ni: Dva

Nidan: Crni pojas drugog stupnja

Nikyō: “Drugo učenje”; druga tehnika osaewaza učenja i programa

Nikyū: Drugi stupanj

O-Sensei: Učitelj i osnivač aikida kojem je namjenjena ta časna titula

Obi: Remen ili pojas koji se veže preko odjeće za vježbu (dōgi)

Oku: Sto milijuna

Omote: Prednja strana; omote-waza su tehnike kojima se napada s protivnikove prednje strane

Omotewaza: Tehnika izvedena s prednje strane (protivno urawazi); obično uključuje ulazak u prednji prostor uke-a; Urawaza je kružna tehnika, dok je omotewaza linijska

Onegaishimasu: Molim; izgovoreno na početku vježbanja; znači - “molim nauči me”, a izgovara se partneru; još znači “molim treniraj sa mnom”

Osaewaza: “Tehnika prikovati” Pojam za tehnike u kojima je uke učinjen nepokretnim jer je prikovan; suprotno nagewazi u kojoj je bačen

Ōyōwaza: “Primijenjene tehnike” Primjena tehnika (i njenih preinaka) u određenim okolnostima i određenim napadima

Randor: Ran” znači buntovno ili neuredno; “tori” znači napad. U učenju randori, uke može koristiti bilo koju tehniku napada (suprotno učenju jiyūwaza u kojem je tehnika napada već utvrđena) te nage odgovarajuće reagira. Randori se obično prakticira s više protivnika.

Rei: Naklon

Rokkyō: “Šesto učenje”; dio osaewaza učenja i programa; još se naziva hijiosae

Rokkyū: Šesti stupanj

Roku: Šest

Rokudan: Crni pojas šestog stupnja

Ryōkatadori: Hvat za oba ramena

Ryōtedori: Ryōtedori

San: Tri

Sandan: Crni pojas trećeg stupnja

Sankyō: “Treće učenje”; treća tehnika u osaewaza učenju i programu

Sankyū: Treći stupanj

Seigan-no-kamae: Položaj mača; Seigan znači “ispred očiju”; u položaju seigan-no-kamae, vrh mača je usmjeren prema gore, prema protivnikovim očima tako da protivnik nije u mogućnosti procijeniti dužinu mača odnosno koliko je daleko vrh samog mača

Seika-tanden: Donji dio trupa ili abdomen; centar tjelesne mase, izvor fizičke snage i daha; vidi: hara

Seiza: Sjedeća poza; noge prekrižene dok je stražnjica oslonjena na pete; obično u seizi, lijevi je nožni palac smješten na desnom

Sempai: Učenik senior (pojedinac koji je započeo vježbanje priije tebe)

Sen: Tisuću

Sen-no-sen: Započeti napad i preuzeti inicijativu (vidi: go-no-sen i sen-sen-no-sen)

Sen-sen-no-sen: Odgovoriti na napad i inicijaticu protiv sen no-sen (vidi: See sen-no-sen i gono-sen)

Sensei: Učitelj

Senshin: Pročišćavanje uma

Sente: Prvi potez; preuzeti inicijativu

Shi: Četiri

Shichi: Sedam

Shihan: Glavni Učitelj; obično vođa loze određene škole aikida ili pridruženog dojo-a

Shihōnage: “Bacanje u četiri smjera”; dio nagewaza učenjani programa

Shikkō: Kretanje (naprijed, unatrag, okret, pod kosim kutovima) na koljenima u klečećem položaju

Shinai: Štap za vježbu napravljen od bambusa

Shisei: Stav

Shizentai: Prirodni stav (protivno predodređenom stavu tipa hanmi)

Shodan: Crni pojas prvog stupnja

Shōmen: Naznačeno prednje mjesto dojo-a; obično je izvješena fotografija OSenseija; još se naziva kamidana

Shōmen-uchi: Okomit udar otvorenih ruku prema čelu

Shoshin: Početnički um

Shugyō: Estetsko vježbanje

Sode: Rukav

Sodedori: Hvat za rukav

Sotodeshi: Privržen i posvećen učenik koji putuje u dojo na vježbe, odnosno ne živi unutar njega (suprotno od “uchideshi”)

Sotomawari: Okret prema van (okret dalje od protivnikova napada)

Sumiotoshi: “Bacanje u kut”; dio nagewaza učenja i programa

Suwariwaza: “Tehnika sjedenja” Pojam za waza napad izvršen iz sjedećeg položaja protiv protivnika koji je također u sjedećem položaju (suprotno hanmihandachi u kojem nage sjedi no uke stoji)

Tachi: Mač (zastarjeli naziv)

Tachidori: Tehnika oduzimanja štapa (opći pojam)

Tachiware: Način “dijeljenja mača”; opisuje udar mačem koji pomakne protivnikov mač i preuzme središnju liniju

Tai-no-henkō: Naziv smišljen od strane osnivača; vježba osnovnog ulaska i okreta osmišljenog za obranu od hvata jednom rukom za zapešće

Taijutsu: “Tjelesna umjetnost”; trening praznih ruku (suprotno bukiwazi)

Takemusu-aiki: “Borilačka spremnost iz aiki-ja" osnivačev opis savršenog stanja borilačke vještine u kojoj pojedinac odgovara spontano i u potpunoj harmoniji s prirodnim redom u svakoj situaciji i u bilo kojim okolnostima; “Aiki istovremeno sadrži i ne sadrži oblik. Aiki je život koji ima svoj oblik, a istovremeno teče s nadolazećim promjenama; izražava se na način da se mjenja. Oblik bez oblika je riječ u pjesmi koja svemir opisuje kao bezgraničan.”

Tanden: Vidi: seika-tanden ili hara

Tantō: Bodež ili nož (napravljen od drveta)

Tantōdori: Tehnika oduzimanja noža (opći pojam)

Te: Ruka

Tegatana: Oštra ruka (otvoren dlan, produženi prsti – napad shōmen-uchi, yokomen-uchi)

Tekubi: Zapešće

Tenchinage: “Tehnika bacanja raj i zemlja” Dio nagewaza učenja i programa

Tenkan: Okret; u aikido vještini, tenkan također znači okret osmišljen za obranu od hvata jednom rukom za zapešće (tai-no-henkō)

Torifune-no-gyō: Vidi: funakogi-undō; izvorno vjerski, temelji se na Shinto vježbi pročišćavanja; uveden u aikido od strane osnivača

Tsuki: Napad ili udar pesnicom

Uchideshi: Učenik koji živi unutar dojo-a s glavnim učiteljem te se u potpunosti posvetio učenju vještine

Uchimawari: Okret prema unutra (okret prema protivniku koristeći atemi); uchimawari ulazak povede unutar i ispod protivnikove napadačke ruke

Ude: Ruka

Uke: “Primatelj” u partnerskom vježbanju; uloga te osobe je izvršenje napada i primanje tehnike obrane

Ukemi: Pad, kolut ili pokornost; Ukemi doslovno znači primatelj ili tijelo primatelja (izvan borilačkih vještina, ukemi također znači pasivno ili pasivnost)

Ura: Iza (suprotno od ispred); Ura-waza su tehnike izvedene ulaskom u protivnikovu slijepu točku ili straga

Urawaza: Tehnika stražnje strane (suprotno od omotewaze); uključuje ulazak u prostor uke-a s njegove slijepe točke ili odozada; omotewaza je linijska, dok je urawaza kružna tehnika

Ushiro: Stražnja strana, straga

Ushiro-ukemi: Pad ili kolut unatrag; pokorenje

Ushirodor: Opći naziv za hvat odozada

Waki: Slabina ili bok

Wakigamae: Položaj mača; u položaju wakigamae, lijeva je noga prema naprijed, desna prema unatrag, dok je mač pored, usmjeren straga tako da je oštrica mača djelomično ili potpuno sakrivena desnom nogom

Waza: “Tehnika” Bilo koja od oblikovnih metoda ili obuzdanja uke-a u aikidu

Yokomen-uchi: Dijagonalni udarac otvorenih ruku prema slijepoočnici, obrazu ili strani vrata

Yondan: Crni pojas četvrtog stupnja

Yonkyō: “Četvrto učenje” Četrvrta tehnika u osaewaza učenju i programu

Yonkyū: Četvrti stupanj

Yubi: Prst

Yūdansha: Vježbenik koji posjeduje rang crnog pojasa

Zanshin: “Održavati um i pažnju” Vježba mentalne budnosti i pripravnosti istodobno prateći tehniku

© 2006-2024 www.aikidojo.hrPolitika privatnosti     Politika kolačića