Aikido dojo klub

za djecu, mlade i odrasle

Politika privatnosti

INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

Voditelj obrade podataka:
AIKIDO DOJO KLUB
Veprička ul. 15,
10360 Zagreb
Hrvatska
OIB: 07533068018
Web-stranica: https://www.aikidojo.hr/
E-mail: aikidojo@aikidojo.hr
Broj telefona: +385 91 880 66 22

Službenik za zaštitu podataka
Sva dodatna pitanja vezana za obradu osobnih podataka, molimo uputite našem  službeniku za zaštitu podataka:

Poštom: 

AIKIDO DOJO KLUB
Službenik za zaštitu podataka
Veprička ul. 15
10360 Zagreb
Hrvatska

e-poštom:
aikidojo@aikidojo.hr

Svrha prikupljanja podataka
Podatke prikupljamo i obrađujemo u svrhu:

– upisa i vođenja evidencije o članovima kluba
– obavještavanja članova kluba o zbivanjima vezanim uz aktivnosti kluba

Zakonitost obrade podataka
Podatke prikupljamo i obrađujemo temeljom:

 • članka 6. stavak 1. točka (a), (c) i (f) Opće Uredbe o zaštiti podataka (dalje: Uredba).
 • obveze o obaveznom vođenju evidencija članova koja proizlazi iz Zakona o udrugama

Podaci koje prikupljamo i obrađujemo
Podaci koje možemo prikupljati putem ove web stranice i naše adrese elektroničke pošte su:

 • ime i prezime člana
 • datum rođenja
 • OIB
 • ime i prezime roditelja/skrbnika
 • ulica i kućni broj
 • naselje
 • poštanski broj
 • adresa e-pošte
 • broj telefona/mobitela.

Razdoblje pohrane
Vašim podacima raspolažemo dok traje članstvo u klubu i/ili dok ne prestanu pravne posljedice takvog članskog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza pohranjivanja ili ako postoji mogućnost vođenja drugih pravnih postupaka u vezi s pravima i obvezama iz članskog odnosa.
Podnesete li pritužbu, Vaše podatke čuvamo do dovršetka postupka po pritužbi, sve u skladu s važećim propisima.
Podaci koji se obrađuju temeljem Vaše korisničke privole biti će pohranjeni sve dok takvu privolu ne povučete i zatražite brisanje.

Kategorije primatelja podataka
U okviru našeg djelovanja, Vaše podatke možemo proslijediti:
a) knjigovotstvenom servisu koji prati naše poslovanje.

b) nadležnim tijelima,  u slučaju da smo na to obvezani zakonom.

Prava i obveze primatelja podataka u vezi s obradom osobnih podataka uređena su i nadopunjena u ugovorima o suradnji, a sukladno propisima iz područja zaštite osobnih podataka.

Sigurnost obrade
U svrhu zaštite Vaših osobnih podataka uveli smo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog ili nezakonitog uništenja ili slučajnog gubitka,
izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa.
Pristup osobnim podacima dopušten je isključivo ovlaštenim osobama u poslovne svrhe koji se obvezuju na čuvanje osobnih podataka potpisivanjem odgovarajuće Izjave o povjerljivosti.

Prava ispitanika
AIKIDO DOJO KLUB prilikom obrade osobnih podataka ispitanicima priznaje sva prava sukladno važećim odredbama iz Uredbe i to:

Pravo na pristup
U svakom trenutku možete od nas zatražiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci, a ako se obrađuju, imate pravo:

 • pristupa osobnim podacima
 • na informaciju o svrsi obrade
 • na informaciju o kategorijama primatelja podataka
 • na informaciju o roku pohrane

Pravo na ispravak
Vjerujemo da su Vaši osobni podaci koje nam Vi dajete potpuni, točni i ažurirani.
Molimo da nas odmah, bez odgađanja, obavijestite o izmjenama ili nepravilnostima Vaših osobnih podataka.

Pravo na brisanje
Imate pravo postaviti zahtjev za brisanje svojih osobnih podataka.
U slučaju opravdanosti zahtjeva i ako nas zakonska regulativa ne obvezuje na pohranu podataka, podaci će biti izbrisani bez nepotrebnog odgađanja.
Ukoliko postoje razlozi koji nas onemogućuju ili ograničavaju u udovoljavanju zahtjeva, o tome ćemo Vas u najkraćem roku obavijestiti u odgovoru na zahtjev.

Pravo na ograničenje obrade
Pravo na ograničenje obrade Vaših osobnih podataka možete zatražiti u sljedećim slučajevima:
a) ako osporavate točnost osobnih podataka (na razdoblje kojim nam se omogućuje provjera točnosti osobnih podataka),
b) ako je po Vašem mišljenju, obrada nezakonita i protivite se brisanju te umjesto toga tražite ograničenje uporabe Vaših osobnih podataka,
c) ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su Vama još potrebni radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Pravo na prigovor
Prigovor u vezi s obradom osobnih podataka možete nam u svakom trenutku dostaviti i na temelju Vaše posebne situacije uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koju provodimo.
Pregledat ćemo i procijeniti Vašu pritužbu te Vas možemo kontaktirati za dodatne informacije ako je to potrebno.
Sve pritužbe ili prigovore nastojimo obraditi u roku od 30 dana.
Ako u roku od 30 dana ne uspijemo donijeti odluku, obavijestit ćemo Vas o razlozima kašnjenja i roku u kojem se očekuje da donesemo odluku (ne duže od 60 dana od primitka prigovora).

Povlačenje privole
Ako ste dali privolu za obradu Vaših osobnih podataka u pojedinačno određene svrhe, istu možete povući u svako doba.
Povlačenjem privole Vaši podaci se više neće koristiti u svrhu za koju ste prvotno dali privolu.
Također Vas obavještavamo da naknadno povlačenje privole ne utječe na obradu podataka izvršenu prije samog povlačenja privole.
Povlačenje privole u cijelosti je besplatno i zahtjev za povlačenje iste nije potrebno obrazložiti.

Sva prava koja se tiču osobnih podataka ostvarujete podnošenjem pisanog zahtjeva službeniku za zaštitu podataka putem pošte ili adrese e-pošte.

Obavijest o promjenama
Ukoliko bude potrebno Politika privatnosti će biti ažurirana tako da uvijek bude u skladu s eventualnim promjenama u poslovanju, te zadržavamo pravo promjene njenog sadržaja kada je to nužno.
Sve promjene biti će dostupne na ovom mjestu, na našoj internetskoj stranici, te se bilo kada možete upoznati s njima.
Posljednji pregled i ažuriranje izvršeno je 12. veljače  2024.  godine.

Način ostvarivanja prava
Ako smatrate da prilikom obrade nismo postupili sukladno propisima koji reguliraju zaštitu
podataka, molimo da nam se obratite kako bismo Vam pojasnili naša određena postupanja.
Po svakom postavljenom zahtjevu odgovoriti ćemo u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u
roku od 30 dana (u slučaju kompleksnijeg zahtjeva rok za odgovor se može produžiti na 60 dana
od dana primitka).
Prilikom postavljanja zahtjeva, molimo da nam dostavite nužne podatke koji su nam potrebni za postupanje po Vašem zahtjevu i za Vašu identifikaciju.

Ako smatrate kako je došlo do povrede Vaših prava možete uputiti prigovor na:

Agencija za zaštitu osobnih podataka
Selska cesta 136,
Zagreb
Hrvatska

© 2006-2024 www.aikidojo.hrPolitika privatnosti     Politika kolačića