Aikido dojo klub

za djecu, mlade i odrasle

Kontakt i gdje smo

Za detaljne informacije oko upisa djece i odraslih kontaktirajte na mob +385 91 880 66 22 ili mail aikidojo@aikidojo.hr

Dobrodošli!


  © 2006-2023 www.aikido.hr